พิธีขึ้นบ้านใหม่ พิธีเปิดร้าน

พิธีขึ้นบ้านใหม่ พิธีเปิดร้าน ให้เป็นสิริมงคล

พิธีขึ้นบ้านใหม่ พิธีเปิดร้าน

ซินแสมาบอกการทำ พิธีขึ้นบ้านใหม่ พิธีเปิดร้าน ให้เป็นสิริมงคล บ้านใหม่นั้นเมื่อมีการตกแต่งเรียบร้อยจนพร้อมเข้าอยู่แล้วจะมีขั้นตอนดังนี้

  1. มีการกำหนดฤกษ์( วันและเวลา)ในการทำพิธีเพื่อย้ายเข้าไปอยู่ โดย
  2. เมื่อถึงฤกษ์ที่กำหนดนั้น เจ้าของบ้านจะต้องทำพิธ้ไห้วฟ้า-ดินเพื่อเป็นการแจ้งต่อฟ้า-ดินว่าเจ้าของบ้านและบริวารจะเข้าอยู่ในบ้านหลังนี้พร้อมทั้งขอฟ้า-ดินคุ้มครอง-อวยพร…
  3. เจ้าของบ้านปักธูปลงในกระถางฟ้า-ดินแล้ว ก็จะให้บริวารทยอยไห้วฟ้า-ดินจนครบ

และสำหรับบางบ้านที่จะตั้งเจ้าที่นั้น หลังจากให้วฟ้า-ดินแล้วก็จะเข้าบ้านจุดเตาต้มน้ำชาเพื่อนำมาทำพิธีเชิญเจ้าที่(เทพ ในระดับดูแลพื้นที่) โดยการจัดโต๊ะไห้วเจ้าที่เพื่อเชิญเจ้าที่มาดูแลรักษาพื้นที่ที่เราอยู่อาศัย

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.