Master Sompong

Slide ซินแสสมปอง กุนซือชี้นำชีวิต ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฮวงจุ้ย และที่ปรึกษาการพัฒนาชีวิตอย่างครบวงจรระดับเวิลด์คลาส ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของซินแสสมปอง ในการผสมผสานศาสตร์วิชาหลากหลายแขนงมาประยุกต์ให้เหมาะกับปัจจุบัน อาทิ ดวงจีน ฮวงจุ้ย จื๋อเว่ยโต่วซู่ หรือจี๋มุ้ยฯ และฉีเหมินตุ้นเจี่ย ทำให้มีความแม่นยำสูง ซินแสสมปองตรงไปตรงมา ใส่ใจทุกรายละเอียด ลงพื้นที่จริงทุกเคส จึงเป็นที่ยอมรับจากลูกศิษย์มากมายทั้งในและต่างประเทศ จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นกุนซือชีวิต แนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหามากว่า 20 ปี ฮวงจุ้ยแก้ดวง เสริมพลังชีวิตให้อยู่ดีมีสุข “ฮวงจุ้ย” รอยต่อของพลังงานด้านสุขภาพ โดยเฉพาะฮวงจุ้ยบ้านส่งผลต่อพลังคนในบ้านเป็นอย่างมาก บ้านเป็นที่พักผ่อนชาร์ตพลังงาน ส่งผลต่อสุขภาพ ช่วยเสริมพลังทำให้การงาน และชีวิตดีขึ้น

“ซินแสสมปองไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นโชคลาภเฉพาะบุคคล
แต่เน้นการสอดคล้องระหว่างพลังงานสถานที่กับสภาพสังคม และสภาพแวดล้อม
เพื่อให้บุคคลที่อยู่อาศัยหรือทำงานมีพลัง มีสุขภาพดีขึ้น เสริมให้งานราบรื่น
ลดทอนพลังไม่ดี ด้วยการจัดเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน เสริมตำแหน่งพลังงานที่ดี
เน้นความเรียบง่าย ประหยัด ปรับเปลี่ยนเท่าที่จำเป็นให้ได้ประโยชน์สูงสุด
เน้นการใช้พลังงานที่ดีต่อเนื่องยาวนาน”

Slide แนวทางการจัดฮวงจุ้ย สไตล์ซินแสสมปอง

ซินแสสมปองเน้นปรับฮวงจุ้ยโดยการจัดเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน
เลือกตำแหน่งพลังงานที่ดี เพื่อเสริมฮวงจุ้ย ปรับแก้วางสิ่งของ
ไม่ทุบรื้อ โดยเริ่มตั้งแต่ตรวจแปลนบ้าน ไปจนถึงดูสถานที่จริง
เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด วิเคราะห์เจาะลึกตรงจุด แม่นยำ
พร้อมแนะนำหลักฮวงจุ้ยบ้านที่ถูกต้องอย่างละเอียด
ชี้แนะแนวทางแก้ไข ผ่อนหนักเป็นเบา
เน้นแนวทาง “คุณธรรม อยู่เหนือลิขิต”
ด้วยความเชื่อที่ว่า “พลังงานเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน”
ซินแสสมปองจึงใช้สิ่งนี้ช่วยเหลือผู้คน ปรับเปลี่ยนพลังงานฮวงจุ้ย
ทั้งภายในจิตใจและสิ่งแวดล้อมภายนอกให้สมดุลตามหลักฮวงจุ้ย
และศาสตร์จีน รวมถึงประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรม กับประสบการณ์
ด้านสถาปนิก ทำให้เข้าใจ และสัมผัสได้ถึงพลังงานของสถานที่เพิ่มมากขึ้น
การันตีความน่าเชื่อถือ บ้านและสวน : บ้านดีฮวงจุ้ยเด่น ไม่จำเป็นต้องเชย Forbes : ชูแนวคิดธุรกิจสายมู ใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ย ปั้นโครงการพูนทรัพย์ รังสิต SAM : ฮวงจุ้ยบ้านมือสอง Manager Online : “ซินแสสมปอง” กุนซือผู้ชี้ทางให้ศาสตร์ฮวงจุ้ยเข้าใจง่ายขึ้น