เข็มทิศ ฮวงจุ้ย

เข็มทิศ ฮวงจุ้ย ปรับให้ตรงจุด เสริมมงคลให้บ้าน อยู่แล้วรุ่ง ร่ำรวยเงินทอง

เข็มทิศ ฮวงจุ้ย

การสร้างบ้านที่ดี นอกจากจะต้องคำนึงถึงความสวยงามและวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่ควรนำมาใช้แล้ว หากต้องการบ้านที่อยู่แล้วดี มีความสุข เจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมผู้อยู่อาศัยให้มีโชคลาภและวาสนา ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะต้องมีการดูทิศของบ้านด้วย เข็มทิศ ฮวงจุ้ย ประกอบกับการวางตัวบ้านด้วย เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ของจีน ซึ่งข้อดีของการปรับทิศบ้านตามเข็มทิศก็มีดังนี้

1.ทิศดี สุขภาพดี

ศาสตร์ของฮวงจุ้ยคือ ศิลปะการใช้ชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติอย่างแท้จริง เพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ หากเราสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเหมาะสมแล้ว จะทำให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในบ้าน ดังนั้นการใช้เข็มทิศ ฮวงจุ้ยในการดูทิศเพื่อสร้างบ้านจะส่งผลให้ภายในตัวบ้านมีความร้อนและความเย็นเข้ามาในตัวบ้านอย่างพอดี ไม่มีสิ่งสกปรกตกค้างหรือมีการพัดพาสิ่งไม่ดีเข้ามาภายในตัวบ้าน ทำให้คนในบ้านมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ปราศจากโรคภัย

2.ทิศดี ร่มเย็น

เมื่อคนในครอบครัวมีสุขภาพกายที่ดี สุขภาพจิตย่อมดีตามไปด้วย ดังนั้นการตั้งบ้านด้วยเข็มทิศ ฮวงจุ้ยที่ดีจะทำให้คนในครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างปรองดอง ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง รักใคร่กลมเกลียวกัน ไม่ว่าจะมีอายุต่างกัน ต่างจากบ้านที่ตั้งอยู่ในทิศที่ไม่ดี คนในบ้านก็จะเจ็บป่วยบ่อยๆ นอกจากจะเสียเงินทองในการรักษาแล้ว สุขภาพจิตของคนในบ้านยังเกิดความเครียด กังวล ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อคนในบ้านเลย

3.ทิศดี การงานดี

สำหรับบ้านที่ตั้งอยู่ในทิศที่เป็นมงคลตามลักษณะเข็มทิศ ฮวงจุ้ย ผู้ที่อยู่ในบ้านไม่ว่าจะประกอบกิจการงานใดก็มักจะมีความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง หากทำงานประจำก็จะเจริญก้าวหน้า หากทำธุรกิจส่วนตัวก็จะมีงานเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย

ลักษณะของทิศฮวงจุ้ยที่ดี เป็นอย่างไร

จากข้อดีเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าการสร้างบ้านโดยอาศัย เข็มทิศ ฮวงจุ้ย มาเป็นตัวกำหนดทิศทางในการสร้างบ้าน จะช่วยให้บ้านที่สร้างขึ้นมานั้นเป็นบ้านที่อุดมสมบูรณ์ อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุข ทำกิจการงานใดก็จะมีแต่ความรุ่งเรือง ซึ่งลักษณะทิศของฮวงจุ้ยที่ดีคือ

1.หน้าบ้านรับโชค

ทิศหน้าบ้านจะต้องตั้งอยู่ในทิศแห่งการรับโชค ซึ่งแต่ละที่จะมีทิศการหันของหน้าบ้านที่ต่างกัน แต่ทิศนี้จะเป็นทิศที่มีลมพัดผ่านพาเข้ามาภายในตัวบ้าน มีแสงแดดส่องเข้ามาภายในไม่มาก ไม่น้อย ทำให้บ้านไม่ร้อน และมีแสงสว่างเหมาะสม ดังนั้นก่อนการสร้างบ้านควรใช้ เข็มทิศ ฮวงจุ้ย ในการดูตำแหน่งของทิศหน้าบ้านก่อน เพราะเมื่อสร้างไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทิศของบ้านได้

2.หน้าบ้านไม่ทึบ

หน้าบ้านที่ดีจะต้องเปิดรับลมเข้าสู่ภายในบ้าน ซึ่งถือเป็นทิศด้านโชคลาภของเข็มทิศ ฮวงจุ้ย ดังนั้นถึงแม้ว่าหน้าบ้านจะตั้งอยู่ในทิศทางที่ดี เป็นทิศรับโชค รับทรัพย์ แต่หากหน้าบ้านมีสิ่งกีดขวางหรือทึบ โอกาสที่โชคลาภหรือทรัพย์จะเข้ามาภายในตัวบ้านก็จะน้อยลง เช่นเดียวกับสายลมที่จะพัดเข้ามาในตัวบ้าน ดังนั้นหน้าบ้านจะต้องโปร่งโล่งเพื่อให้กระแสลมสามารถพัดพา โชคลาภ เงินทองเข้ามาภายในตัวบ้านได้

3.ตำแหน่งห้องเหมาะสม

ห้องทุกห้องที่อยู่ภายในบ้านจะมีการกำหนดทิศทางไว้ ซึ่งหากมีการจัดห้องให้อยู่ในทิศทางที่ไม่เหมาะสมแล้ว ก็จะทำให้บ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี ดังนั้น การสร้างห้องควรใช้เข็มทิศ ฮวงจุ้ยช่วยระบุตำแหน่งของห้องเสียก่อน เพื่อปรับสมดุลภายในบ้านให้มีการหมุนเวียน และเพื่อเป็นการเสริมพลังงานให้กับคนภายในบ้าน โดยเฉพาะห้องครัว ห้องน้ำและห้องนอนที่จัดเป็นแหล่งพลังงานหลักของบ้าน

4.มีน้ำหน้าบ้าน

อีกหนึ่งตามหลักฮวงจุ้ยบ้านที่สามารถช่วยเสริมทิศของบ้านให้มีพลังงานมากยิ่งขึ้นก็คือ การมีน้ำอยู่หน้าบ้าน ซึ่งหากการสร้างบ้านตามเข็มทิศ ฮวงจุ้ยหน้าบ้านไม่ได้หันไปทางแหล่งน้ำแล้ว เราสามารถเสริมพลังน้ำเข้าไปด้วยการสร้างแหล่งน้ำ เช่น บ่อน้ำ น้ำพุ หรือน้ำตก เป็นต้น ซึ่งน้ำที่นำมาตั้งอยู่หน้าบ้านจะต้องเป็นน้ำที่มีการเคลื่อนไหว เพราะเปรียบเสมือนการเคลื่อนที่ของคลื่นพลังสนับสนุนคนในบ้านให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น โดยแหล่งน้ำหน้าบ้านจะต้องตั้งอยู่ในทิศที่เสริม ดังนั้นก่อนตั้งน้ำหน้าบ้านจะต้องดูทิศก่อน เพราะหากตั้งในทิศอับโชคแล้ว แทนที่น้ำจะช่วยกระตุ้นโชคลาภให้มากขึ้น แต่จะมาปิดกั้นไม่ให้เกิดโชคลาภแทนได้

ตามศาสตร์ของฮวงจุ้ยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจะให้ความสำคัญกับทิศทางของบ้าน เนื่องจากการสร้างบ้านที่ประสานกับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกันได้ จะทำให้คนที่อยู่บ้านได้รับพลังงานที่ดีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว ก็สามารถอธิบายหลักของศาสตร์ เข็มทิศ ฮวงจุ้ย ได้เช่นกัน เพราะหน้าบ้านตามหลักเข็มทิศ ฮวงจุ้ยจะเป็นทิศที่รับลมเข้าสู่ภายในตัวบ้าน ทำให้บ้านเย็น ไม่อับชื้น คนในบ้านย่อมแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สมองปลอดโปร่ง เฉลียวฉลาด คิดการงานสิ่งใดก็สำเร็จ ด้วยพลังกาย พลังใจและพลังสมองที่เต็มเปี่ยม ซึ่งหากต้องการสร้างบ้านในทิศที่เป็นมงคลจริงควรให้ผู้เชี่ยวชาญในการใช้เข็มทิศ ฮวงจุ้ยมาทำการดูให้ เพื่อที่บ้านของคุณจะได้อยู่ในทิศที่ดีตรงตามตำรานั่นเอง

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.