การเตรียมศาลเจ้าที่

            ศาลเจ้าที่ ที่จำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วๆไปหรือส่วนมากนั้นจะมีความสูงของฐานอยู่ที่ประมาณ 2.5 เซนติเมตร ซึ่งจะตกตำแหน่ง “เงินทอง(財)” ทั้งนี้เนื่องจากในทางฮวงจุ้ยนั้น เจ้าที่จะส่งผลถึงบริวารหรือลูกหลาน ดังนั้นเมื่อบริวารหรือลูกหลาน นั่งบนตำแหน่ง “เงินทอง(財)” แล้วก็จะทำให้เน้นที่เงินทองเป็นหลัก ดังนั้นจึงควรต่อฐานของเจ้าที่ให้มีความสูงของฐานอยู่ที่ 17.5 เซนติเมตร ซึ่งจะตกตำแหน่ง “คุณธรรม(義)” จะดีที่สุด

หลักการวางของใต้ฐานตี่จู้

ของที่ใส่ใต้ฐานเจ้าที่นั้นจะประกอบด้วยของ 3 ชนิด และเรียงลำดับการวางดังนี้

1. เห่งเตี๋ย 5 แผ่น : พับเห่งเตี๋ยให้มีขนาดพอเหมาะกับขนาดของศาล และวางบนพื้นเป็นสิ่งแรก

2. ไม้มงคล 9 อย่าง รวมกับไม้ไผ่ เป็น 10 อย่าง : จะวางเรียงติดกับเป็นแพ บนเห่งเตี๋ย (ถ้าไม้มงคลนั้นทำเป็นลักษณะลิ่ม ก็ให้วางให้ลิ่มแหลมหันออกไปด้านหน้า)

3. หล่อแก (เข็มทิศ ฮวงจุ้ย) : จะนำมาวางบนไม้มงคล

เมื่อวางเรียงของที่ใส่ใต้ฐานศาลเจ้าที่ เรียบร้อยแล้วให้นำปูนซีเมนต์ผง หรือปูนขาวเททับของที่วางไว้จนพูนเพื่อให้พอนำศาลเจ้าที่มาครอบแล้วตัวเนื้อไม้ของศาลจะได้แนบติดกับตัวผงปูน

กระถางไหว้ฟ้าดิน (3 ขา)

กระถางเจ้าที่ : กระถางเจ้าที่นั้นจะเป็นกระถางดินเผา ปูน หรือโลหะก็ได้ แต่จะเป็นกระถางที่ไม่มีขา ซึ่งจะมีลำดับในการทำกระถางเจ้าที่ดังนี้

1. เข็มทิศเล็กๆ : วางเข็มทิศในกระถางตรงกลางเป็นลำดับแรก

2. เมล็ดพันธ์ 5 อย่าง (โหงวเจ๋งจี้) : เทเมล็ดพันธ์ 5 อย่างให้คลุมเข็มทิศ เป็นลำดับที่ 2

3. ขี้เถ้า : เทขี้เถ้าในกระถางประมาณ 80-90% ของปริมาตร หรือความลึกของกระถาง

4. ขนขกยูง (กิมฮวย) : ปักขนนกยูงในกระถาง

5. ผ้าแดงหรือกระดาษแดง : ใช้กาวลาเท็กหรือแป้งเปียก แปะ ผ้าแดงหรือกระดาษแดงกับกระถาง