โปรส่วนลด
คูปองเงินสด 5,000 บาท

สำหรับใช้เป็นส่วนลดค่าบริการดูฮวงจุ้ย
เมื่อจองคิวและชำระเงินภายใน เดือน ต.ค. 2565 เท่านั้น

เงื่อนไข
1) กดแชร์เพจ โดยตั้งสถานะโพสต์เป็นสาธารณะ
2) ผู้รับบริการอนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่ง และคลิป เพื่อใช้เป็นสื่อในช่องทางต่างๆ ของผู้ให้บริการ
กรณียกเลิก ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายในการถ่ายทำและค่าดำเนินการตามที่เกิดขึ้นจริง
3) ชำระค่าบริการดูฮวงจุ้ยหลังจากหักส่วนลด 5,000 บาทเต็มจำนวนในวันที่จองคิว
4) ใช้สิทธิ์จองคิวดูฮวงจุ้ยภายในปี 2565 เท่านั้น
5) จำกัดจำนวนเพียง 10 ท่านเท่านั้น
6) สำหรับคิวจองวันธรรมดาเท่านั้น