ทำความรู้จัก “ไท่อี่” สุดยอดวิชาทำนายสำหรับผู้บริหารคืออะไร?

เมื่อพูดถึงศาสตร์การทำนายบนโลกใบนี้ ครั้งนี้เราได้เลือกวิชา “ไท่อี่” สุดยอดวิชาทำนายสำหรับผู้บริหารมาให้ทุกคนได้ทำความรู้จัก ใครที่อยากรู้ว่าไท่อี่คืออะไร? บอกได้เลยว่าวันนี้เราได้รวบรวมคำตอบพร้อมคำทำนายภาพรวมปี 2024 จากวิชาไท่อี่มาไว้ที่นี่เรียบร้อย

“ไท่อี่” 太乙 คืออะไร?

วิชา “ไท่อี่” คือวิชาการทำนายที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตจะใช้วิชาไท่อี่ในการประเมินข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการปกครองบ้านเมืองตลอดจนกำหนดแนวทางการรบในศึกต่างๆ ดังนั้นถ้าหากถามว่าวิชาไท่อี่คืออะไรในยุคปัจจุบัน ก็สามารถตอบได้เลยว่าเป็นวิชาการทำนายที่ใช้เพื่อช่วยกำหนดแนวทางในการกระทำทั้งในปัจจุบันและอนาคต ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวช่วยให้คุณสามารถวางแผนการดำเนินการสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจ

วิชาไท่อี่เป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพลังงานจากฟ้าที่จะส่งผลต่อพื้นดินและสิ่งมีชีวิต (คน) ซึ่งเป็นไปตามหลักของ “ ฟ้า-ดิน-คน / 天時-地益-人和 ” เบื้องต้นวิชาไท่อี่จะถูกแบ่งการคำนวณออกเป็น 3 ส่วนที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยการคำนวณทั้ง 3 ส่วนประกอบด้วย

  1. การคำนวณกว้า (卦) : เป็นการคำนวณรอบของกว้า (卦) ที่เข้ามามีอำนาจควบคุมในช่วงปีต่างๆ ซึ่งกว้า (卦) นั้นจะอ้างอิงกับ 64 กว้าตามหลักวิชา “อี้จิง” ซึ่งประกอบด้วย กว้าของรอบใหญ่ (運卦) กว้าของช่วงเวลาและกว้าปี (流年卦)
  2. การคำนวณฉีเหมินตุ้นเจี่ยรายปี (奇門遁甲) : เป็นการคำนวณเพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ดีและร้ายในปีนั้นๆ โดยการคำนวณนี้ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับทิศ 3 อสูร
  3. การคำนวณผังดาวไท่อี่ (太乙盤) : เป็นการแสดงการวางตัวของดวงดาวในระบบ “ไท่อี่” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งหรืออ่อนแอของผู้นำ ผู้บริหารบ้านเมือง ผู้รุกราน ความเป็นอยู่ของราษฎร ตลอดจนสภาพอากาศและภัยพิบัติต่างๆ

เมื่อทราบแล้วว่าการคำนวณของทั้ง 3 ส่วนคืออะไร จึงนำผลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ร่วมกันอีกครั้ง เพื่อหาความหมายที่แท้จริงของไท่อี่ปีนั้นๆ พร้อมกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ดีที่สุด

การวิเคราะห์ “ไท่อี่” ภาพรวมปี 2024

ใครที่กำลังนึกสงสัยว่าไท่อี่ของปี 2024 นั้นคืออะไร ซินแสสมปองได้ทำการวิเคราะห์และหาคำตอบมาให้ทุกคนแล้วเรียบร้อย 

สำหรับภาพรวมของปี 2024 นั้น ปรากฏว่ามีภาพของกว้า (卦) เป็นสายลมบนกองไฟ (家人卦) ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกว้า (卦) ที่เป็นภาพของบึงน้ำบนสายลม (大過卦) ดังนั้นในการก้าวผ่านปี 2024 ในสภาพแวดล้อมที่มีความบิดเบี้ยวและการถูกบีบคั้นจากรอบข้าง ไม่ว่าจะจากทั้งเบื้องบนและเบื้องล่าง จึงต้องอาศัยความสงบนิ่งเพื่อเฝ้ามอง ปรับปรุงและบำรุงรักษา พร้อมทั้งพัฒนาตนเองและดำเนินการหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุด อาศัยความซื่อสัตย์ – ซื่อตรงและการไว้วางใจกันในการดำเนินการกันเป็นทีม นอกจากนี้จะต้องระมัดระวังการดำเนินการมากเกินควร เพราะการกระทำเหล่านี้จะนำมาซึ่งการเสื่อมถอยและพ่ายแพ้ได้

สำหรับการวิเคราะห์ไท่อี่ปี 2024 ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ ในปี 2024 นี้ตามหลักโหราศาสตร์จีนจะเป็นปี “เจี่ยเฉิน” (甲辰) ที่แปรธาตุเป็นธาตุไฟ ร่วมด้วยลักษณะของราศีบน (甲) – ล่าง (辰) ที่เป็นลักษณะของไม้กระแทกดิน ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงผู้ที่อยู่เหนือกว่าเข้าควบคุมผู้ที่อยู่ต่ำกว่าหรืออาศัยผู้ที่อยู่ต่ำกว่าในการหาประโยชน์ด้วย

ทิศไหนบ้างที่ต้องระวัง

การคำนวณฉีเหมินตุ้นเจี่ยรายปีของวิชาไท่อี่ปี 2024 นั้นมีทิศหลักๆ ที่ต้องระวังคืออะไรบ้าง มาดูไปพร้อมๆ กัน

  • ทิศใต้ = ประตูตาย (死門) : ประตูตายเป็นประตูที่อันตรายมากในหลักของ “ฉีเหมินตุ้นเจี่ย” จึงต้องระวังทิศนี้ให้มากๆ
  • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ = ประตูบาดเจ็บ (傷門) : ประตูนี้ให้ระวังเรื่องการบาดเจ็บ โดยเฉพาะการเดินทางทางบก
  • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ = ประตูตกใจ (驚門) : ประตูนี้มักจะทำให้เกิดเรื่องที่ตระหนกตกใจ ระวังการถูกซุ่มโจมตีจากทิศทางนี้
  • ทิศตะวันออก = ประตูหยุดนิ่ง (杜門) : ประตูนี้จะทำให้เกิดการปิดกั้น ติดขัด ไม่ก้าวหน้า

แม้ในปีค.ศ.2023 – 2042 ประตูแห่งการก่อเกิด (生門) และพลังฟ้าสนับสนุน (天任) จะทำให้ความรุนแรงของประตูร้ายทั้ง 4 นี้ลดความรุนแรงลงไป แต่ก็ควรระมัดระวังทิศเหล่านี้มากขึ้นอยู่ดี

ระบบดวงดาว “ไท่อี่” 

ส่วนประกอบ 2 ส่วนแรกได้คำทำนายเรียบร้อยแล้วว่าคืออะไร ดังนั้นมาดูส่วนสุดท้ายอย่างการคำนวณผังดาวไท่อี่กันบ้าง สำหรับปี 2024 นี้จะเป็นในลักษณะของผู้มีอำนาจปัจจุบันถูกฝ่ายตรงข้ามเข้าควบคุมหรือแย่งอำนาจ แต่เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามนั้นอ่อนกำลัง ไร้พรรคพวกในการช่วยเหลือ การกระทำในครั้งนี้จึงเป็นเพียงการทำให้เกิดภาพลักษณ์ด้านลบต่อผู้ทรงอำนาจเท่านั้น ดังนั้นเมื่อนำมาพิจารณาในด้านของธุรกิจการค้า ในปีนี้การดูแลรักษาสถานะของธุรกิจให้เข้มแข็งมากขึ้นจึงมีประโยชน์กว่าการมุ่งขยายหรือริเริ่มสิ่งใหม่ๆ นั่นเอง

มาถึงตรงนี้รับรองได้เลยว่าทุกคนจะเข้าใจวิชา “ไท่อี่” ว่าคืออะไร มากขึ้นอย่างแน่นอน เรียกได้ว่าเป็นวิชาการทำนายสำหรับผู้บริหารขั้นสูงที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน หากคุณกำลังมองหาศาสตร์เพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจ วิชาไท่อี่ก็เป็นคำตอบที่น่าสนใจไม่แพ้วิชาใดๆ เลยทีเดียว

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.