ในลมมีน้ำ ในน้ำมีลม พลังฮวงจุ้ย

นอกจากภาษาจีนที่คำว่า “ฮวงจุ้ย” แปลว่าลมและน้ำแล้ว “ลมและน้ำ” ณ ที่นี่ก็หมายถึงความสมบูรณ์ บริบูรณ์ ที่ใดบ้านใดมีลมและน้ำที่ดี ย่อมทำให้ผู้อยู่อาศัยสุขกายสบายใจ มีความสดชื่น ไม่ร้อนไม่แล้ง มีความรักสามัคคี ทำกิจการใดพลังธรรมชาติอันสมบูรณ์นี้ก็ทำให้ปลอดโปร่งทะลุขีดจำกัด หรือจะเรียกว่าช่วยให้ประสบความสำเร็จโดยง่ายก็ได้

ความหมายฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย มาจากสองคำในภาษาจีน ฮวงหมายถึง “ลม” จุ้ยหมายถึง “น้ำ” ลมและน้ำคือองค์ประกอบที่สำคัญและมีความจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน เหมือนคำกล่าวที่ว่า “ในลมมีน้ำ ในน้ำมีลม เป็นหยินหยาง เมื่อรวมกันจึงก่อเกิดเป็นพลัง” ฮวงจุ้ยจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญา และวิธีการที่เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของคนจีน เป็นระบบที่สมบูรณ์และมีลักษณะเป็นองค์รวมในวิชาของตัวมันเอง

“ลม” หมายรวมไปถึงสภาพอากาศที่ล้อมรอบตัว หรืออากาศที่ใช้หายใจ เป็นตัวกลางของการดำรงชีวิต ลมที่ดีย่อมจะต้องมีความเคลื่อนไหวไม่อยู่นิ่ง แบบที่เมื่อลมสัมผัสตัวเรา ร่างกายก็จะรับรู้ได้ เช่น ลมพัดเย็นก็จะรู้สึกสบาย ลมร้อนอบอ้าวทำให้เหงื่อไหล ซึ่งความรู้สึกดีและไม่ดีเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อคน ๆ นั้น กระทั่งแผ่กว้างไปถึงชีวิตกิจการงาน การเงิน โชคลาภ และความสำเร็จ

ส่วน “น้ำ” ก็สำคัญรองจากอากาศ เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น มีชีวิตชีวา ช่วยหล่อเลี้ยงทุกสรรพสิ่ง โดยเฉพาะในร่างกายมนุษย์ก็มีน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและจำเป็น ชีวิตจะขาดน้ำที่สะอาดไม่ได้เลย และสำหรับความเชื่อของคนจีน น้ำก็มีความหมายถึงเงิน หรือการนำมาซึ่งเงิน ปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบัน ที่ไม่มีใครกล้าจะปฏิเสธในการแสวงหา

ฮวงจุ้ยจึงถือกำเนิดมาจากการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ถือเป็นศาสตร์แห่งความเชื่อในพลังของธรรมชาติ ทั้งพลังที่ดี (พลังชี่) และพลังที่ร้าย (ซาชี่) ต่างส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอน หลักฮวงจุ้ยจึงถื อเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต เป็นหลักการของความเหมาะสม เป็นเหตุเป็นผล เป็นการเลือกใช้ธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้มีอยู่ในท้องถิ่นและทุกเชื้อชาติอยู่แล้ว

สำหรับคนที่ฉลาดต่างรู้จักนำธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุด เหมือนดั่งเช่นนักปราชญ์ชาวจีนโบราณที่รู้จักนำหลักฮวงจุ้ยมาใช้เมื่อหลายพันปีก่อน จนกระทั่งเหมือนเป็นแรงจูงใจให้เชื่อตาม ๆ กันมาว่า ตำราฮวงจุ้ยของจีนมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิต ให้คนประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้ หรือเชื่อว่าหากปฏิบัติตามตำราฮวงจุ้ยแล้ว จะเจริญ ก้าวหน้า รุ่งเรือง และร่ำรวยเหมือนกับคนเชื้อสายจีน

ไม่แปลกที่ฮวงจุ้ยจะได้รับการกล่าวขานว่าคือ “ศิลปะแห่งการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ” และวิชาฮวงจุ้ยก็ไม่เพียงทำให้เข้าใจกฎและกระบวนการของธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังมีวิธีการที่ช่วยให้มนุษย์ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับประโยชน์จากพลังงานรอบตัว ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และเมื่อฮวงจุ้ยของบ้านดี ครอบครัวย่อมจะเจริญรุ่งเรือง สุขภาพดี สงบสุข ด้วยความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติด้วย

ดูฮวงจุ้ยที่ไหนดี

เพราะความที่ศาสตร์ฮวงจุ้ยมีมาอย่างยาวนานหลายพันปี อีกทั้งเป็นศาสตร์ที่ได้รับความเชื่อถือมาโดยตลอด ทำให้องค์ความรู้ของการดูฮวงจุ้ยจึงค่อนข้างแน่นด้วยสาระประโยชน์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้รู้ในศาสตร์แชนงนี้ค่อนข้างมาก ทั้งในแง่เป็นคนเชื้อชาติชาวจีนเองเลย หรือแพร่หลายทั่วไปในย่านเอเชียที่ชาวจีนย้ายมาอยู่อาศัยและตั้งรกราก หรือในหมู่คนที่สนใจในทุกเชื้อชาติที่มีต่อศาสตร์นี้ ก็สามารถไปศึกษาหาความรู้เรื่องฮวงจุ้ยที่มีอย่างแผ่หลายได้ไม่ยาก ทั้งในลักษณะเป็นองค์กรหรือสถาบัน จนกระทั่งเป็นซินแสชื่อดังรายบุคคลต่าง ๆ

และสำหรับในเมืองไทยที่มีชาวจีนอพยพมาตั้งรกรากกันจนร่ำรวยก็มีมากมาย การหาซินแสดูฮวงจุ้ยจึงเป็นเรื่องง่าย ซึ่งส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะมีในลักษณ์ซินแสรายบุคคลมากกว่าจะเป็นองค์กรหรือสถาบัน คือ คนไทยให้ความเชื่อถือในตัวซินแสนั้น ๆ มากกว่า แม้บ้านเราจึงมีซินแสดังมากอยู่หลายคน แต่หลายคนก็อายุมากแล้ว ปลดและวางตัวเองลงแล้ว โดยมอบหมายให้ซินแสฮวงจุ้ยรุ่นใหม่หรือเลือดใหม่เข้ามารับหน้าที่ต่อไป ซินแสในเมืองไทยจึงมีหลายระดับความดัง หลายระดับราคา (ตามความดังนั้นแหละ) ชื่อซินแสท่านใดติดหูบ่อย ๆ (ประมาณออกทีวีหรือออกสื่อบ่อย ๆ) ก็อาจจะคิดว่าท่านนั้นเก่ง ซึ่งความจริงอาจจะไม่ใช่ แต่ในยุคโซเชียลมิเดียครองโลกแบบนี้ ซินแสคุณภาพก็ควรจะมาจากคำบอกต่อกันปากต่อปาก คุณจึงสามารถค้นหาซินแสที่น่าเชื่อถือได้ทางอินเตอร์เนท

เหมือนที่เราไปเช็คอินเตอร์เนทมา และอยากจะพามาแนะนำให้ทุกคนรู้จัก คือ “ซินแสสมปอง” ท่านถนัดการดูฮวงจุ้ยบ้านหรือที่พัก อาคารสำนักงาน โรงงาน ตึกต่าง ๆ ฯลฯ ในวิธีการที่เป็นสไตล์คนรุ่นใหม่ ที่เรียบง่าย เข้าใจง่าย ไม่ยืดเยื้อ ราคามิตรภาพ ภายใต้รอยยิ้มและอัธยาศัยอันดี ท่านไม่ทำให้การดูฮวงจุ้ยเป็นธุรกิจมากนัก แต่ท่านทำเพื่อการแบ่งปันมากกว่า และที่สำคัญนอกจากองค์ความรู้ฮวงจุ้ยจากตำราจีน ฮ่องกง ไต้หวัน ที่ท่านเพียรศึกษามานับ 20 ปี ท่านยังจบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศกรรมแหล่งน้ำ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การนำศาสตร์เก่าและใหม่มาผสมผสานกัน จึงทำให้การดูฮวงจุ้ยของซินแสสมปองแม่นยำราวตาเห็น ช่วยทำให้คนพบความสำเร็จได้เร็วขึ้น ได้พบชัยภูมิที่ดีของตัวเอง และที่สำคัญช่วยแก้ปัญหาให้กับคนอีกหลายคน

ดูฮวงจุ้ยบ้านออนไลน์

สำหรับยุคสมัยนี้ ไม่มีศาสตร์ไหนที่ไม่ยอมยกองค์ความรู้ไปอยู่บนออนไลน์ การดูฮวงจุ้ยบ้านออนไลน์ก็เช่นกัน ไม่มีความแตกต่างจากการดูฮวงจุ้ยบ้านแบบออฟไลน์เลย อาจจะดีมากกว่าแบบเดิมเสียด้วยซ้ำ เพราะสามารถอ่านหรือหาความรู้เมื่อไรก็ได้ อ่านกี่รอบก็ได้ ศึกษาจากตำราไทยหรือเทศ ของซินแสท่านใด คุณก็สามารถเลือกได้อย่างหลากหลาย แล้วคุณก็คั้นเอาแต่หลักการดูฮวงจุ้ยในแบบที่คุณสนใจ เหมาะกับตัวคุณไปก็เท่านั้น

เหมือนอย่างซินแสสมปอง ที่ท่านพาศาสตร์ฮวงจุ้ยมาไกลจากอดีตมาก นอกจากท่านจะพาความรู้มากมายที่มี มาจัดไว้ครบทุกสื่อโซเชียลมีเดียของตัวท่านเองแล้ว ท่านยังหารูปแบบการนำศาสตร์ฮวงจุ้ยไปใช้แบบให้เข้าถึงคนได้มากที่สุด สัมผัสวิชาความรู้ได้อย่างไม่ยาก พร้อมซินแสเองก็ได้ช่วยย่อยองค์ความรู้ให้เข้าใจ เข้าถึง ได้โดยคนในวงกว้าง เหมือนที่ซินแสสมปองทำการดูฮวงจุ้ยแบบกึ่งออนไลน์ โดยจะต้องขอพบกับลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อที่ซินแสจะได้ลงไปดูหน้างานด้วยตัวท่านเอง โดยใช้เข็มทิศฮวงจุ้ย หรือเรียกว่าหล่อแก ซึ่งมีความละเอียดแม่นยำมากกว่าเข็มทิศทั่วไปในเชิงฮวงจุ้ย จากนั้นซินแซสมปองจะสเกตแบบลงในผัง และสอบถามการจัดวางต่าง ๆ เพื่อแนะนำจุดกระตุ้นโชคลาภ หรือหาฤกษ์ยามที่ดีให้ จากนั้นจึงจะเป็นการให้คำปรึกษาทางออนไลน์ตลอดจนงานเสร็จสำเร็จ

และล่าสุดตอนนี้ ซินแสสมปองท่านทำโปรเจ็คพร้อมมีโปรโมชั่น “ดูฮวงจุ้ยบ้านแบบเดลิเวอรี่” คือไปให้ดูฮวงจุ้ยให้ถึงบ้าน แบบยอมทิ้งภาพซินแสผู้สูงส่ง ไปเคาะประตูถึงบ้านคุณ ๆ เพื่อบอกข่าวดีหรือเรื่องดี ๆ ที่คุณสามารถปรับหรือขยับให้รับโอกาสใหม่ ๆ รับโชคลาภ พบความสำเร็จ ได้อย่างสวนกระแสโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน และในวิกฤตซินแสสมปองก็มองเห็นโอกาสที่จะทำโปรเจ็คนี้ให้สำเร็จได้

และสำหรับผู้ที่สนใจอยากปรึกษาซินแสสมปอง โดยเฉพาะเรื่องฮวงจุ้ย สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกช่องทางโซเซียลมีเดีย อาจจะเริ่มต้นจากการเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ที่เว็ปไซด์ของซินแสสมปองโดยตรง คือ  https://fufengshui.com/

ศึกษาก่อนรู้ก่อน มีปัญหาติดขัดอะไรให้รีบแก้ไข เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ปรับดีให้ดียิ่งขึ้นไป ซินแสสมปองช่วยท่านได้ในทุกกรณีในทุกช่องทาง ติดต่อมานะ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.