โอ่งน้ำล้น ฮวงจุ้ยที่ดีต้องจัดอย่างไร ให้อยู่เย็น เป็นสุข ร่ำรวยเงินทอง

โอ่งน้ำล้นเป็นอีกหนึ่งของตกแต่งบ้านที่นิยมนำมาแต่งในสวน โดยเฉพาะสวนหน้าบ้านที่ไม่สามารถทำการขุดบ่อน้ำได้ ซึ่งการตั้งโอ่งน้ำล้นตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยให้บ้านอยู่ร่มเย็น เป็นสุข เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี และสำหรับเคล็ดลับการตั้งโอ่งน้ำล้น ฮวงจุ้ยที่จะส่งผลดี ให้มีความความสุข ความเจริญเหมือนน้ำที่ล้นออกมาจากโอ่ง ก็สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้

1.สีโอ่งน้ำล้น

สีของโอ่งน้ำล้นที่นำมาติดตั้งภายในบ้านตามหลักฮวงจุ้ยจะต้องมีสีที่เสริมมงคล หรือเป็นสีที่ตรงกับธาตุของเจ้าของบ้าน โดยโอ่งน้ำล้น ฮวงจุ้ยที่ดี ที่ควรนำมาติดตั้งจะต้องมีสีที่เกื้อหนุนหรือตรงกับธาตุของเจ้าของบ้าน ได้แก่

  • ธาตุน้ำ โดยควรเลือกใช้โอ่งสีดำ สีน้ำเงิน สีฟ้า สีเทาหรือสีม่วงอมฟ้า
  • ธาตุไม้ ควรเลือกใช้โอ่งสีโทนเขียว ทั้งสีเขียวสด สีเขียวเข้ม สีเขียวอมฟ้า
  • ธาตุไฟ ควรเลือกใช้โอ่งที่แสดงถึงธาตุไฟ คือ สีแดง สีชมพู สีม่วง
  • ธาตุดิน ถึงแม้ว่าโอ่งน้ำล้น ฮวงจุ้ยจะทำมาจากดินที่เป็นธาตุดินก็ตาม แต่ก็ควรเลือกใช้โอ่งที่เป็นสีของธาตุดินร่วมด้วย เพื่อเสริมพลังของธาตุดินให้เพิ่มมากขึ้น เช่น สีเหลือง สีครีม และสีน้ำตาล
  • ธาตุทอง ควรเลือกใช้โอ่งที่มีลักษณะเป็นแวววาว คล้ายสีของทองหรือสีของเงิน เช่น สีขาวเงา สีเงิน และสีทอง เป็นต้น หรือมีการใส่เกล็ดที่เป็นประกายลงไปด้วยก็ได้

 

2.รูปร่างของโอ่งน้ำล้น

ปัจจุบันนี้รูปทรงของโอ่งน้ำล้นมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ แต่แบบที่ได้รับความนิยมตามหลักฮวงจุ้ยคือ โอ่งที่เป็นรูปทรงกลม แบบโอ่งโบราณ ซึ่งลักษณะทรงกลมตามหลักฮวงจุ้ยแล้วถือว่าเป็นโอ่งน้ำล้น ฮวงจุ้ยที่ดี เพราะจะช่วยเสริมพลังงานที่ดีให้กับผู้ที่อยู่ในบ้านได้ โดยเฉพาะด้านโชคลาภ เงินทอง

3.ขนาดของโอ่ง

โอ่งมีให้เลือกหลายขนาด ซึ่งการเลือกขนาดของโอ่ง ควรเลือกตามขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการวางโอ่งน้ำล้น โดยหากมีพื้นที่ในการวางที่กว้างก็สามารถใช้โอ่งน้ำล้นขนาดใหญ่ได้ แต่หากพื้นที่แคบไม่ควรวางโอ่งน้ำล้นขนาดใหญ่ลงไป เพราะพลังของน้ำอาจจะไปบดบังพลังงานอย่างอื่นเสียหมด โดยเฉพาะคนที่เป็นธาตุไฟ เพราะการตั้งโอ่งน้ำล้น ฮวงจุ้ยถึงแม้จะช่วยดึงดูดโชคลาภ ทรัพย์สิน แต่หากมีพลังงานมากกว่าธาตุเจ้าของก็จะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยไม่มีไฟ รู้สึกเบื่อหน่าย เฉื่อยชาได้ ดังนั้นจึงควรติดตั้งขนาดของโอ่งน้ำล้นให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ทุกครั้ง เพื่อปรับสมดุลของธาตุให้เหมาะสม

4.ลักษณะของน้ำที่ล้นออกมา

ลักษณะของน้ำที่ล้นออกมาจากโอ่งน้ำล้นจะต้องมีการไหลล้นออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ไม่ล้นแรงจนกลายเป็นน้ำพุ และการไหลจะต้องค่อยๆ ไหลลงไปด้านล่างอย่างช้าๆ หากเป็นโอ่งน้ำล้น ฮวงจุ้ยที่น้ำล้นไหลออกด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว จะต้องหันด้านที่น้ำไหลลงเข้าสู่ตัวบ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มพลังงานที่ดี เป็นการดึงโชคลาภ ทรัพย์สินและความมงคลเข้าสู่ตัวบ้าน ห้ามหันด้านที่น้ำไหลออกไปนอกบ้าน เพราะจะเป็นการทำให้โชคลาภและความเป็นมงคลภายในบ้านไหลออกไปด้วยนั่นเอง

5.ทิศการตั้งโอ่งน้ำล้น

การตั้งโอ่งน้ำล้น ฮวงจุ้ยที่ดีและเหมาะสมนั้น จะต้องวางในทิศที่เหมาะสมกับธาตุน้ำ เนื่องจากโอ่งล้นเป็นธาตุน้ำ หากตั้งในทิศที่เป็นธาตุไฟหรือธาตุดินแล้ว จะส่งผลเสียต่อตัวบ้านได้ ซึ่งการตั้งโอ่งน้ำล้นมีหลักการตั้งตามทิศของหน้าบ้านตามหลัก 5 ธาตุและหลัก 9 วัง ดังนี้

หน้าบ้านหันทิศใต้ ไม่ควรตั้งโอ่งน้ำล้นหน้าบ้าน เพราะทิศใต้เป็นทิศของธาตุไฟ การนำน้ำไปตั้งจะถือเป็นอริกันกับธาตุน้ำ โดยก่อให้เกิดความไม่เป็นมงคลกับบ้าน แต่ให้นำไปตั้งทางทิศตะวันตกแทน และห้ามนำไปตั้งไว้ที่ทิศเหนือเพราะเป็นหลังบ้านที่ห้ามตั้งสิ่งของที่มีการเคลื่อนไหว

หน้าบ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ควรตั้งโอ่งน้ำล้น ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน เพราะทิศเป็นของธาตุดินที่เป็นอริกับธาตุน้ำ จึงที่ไม่เหมาะนำโอ่งน้ำล้นที่เป็นธาตุน้ำมาตั้งไว้ แต่หากต้องการตั้งโอ่งน้ำล้นให้นำมาตั้งในทิศเหนือของตัวบ้านแทนได้

หน้าบ้านทิศเหนือหรือทิศตะวันตก สามารถนำโอ่งน้ำล้นมาตั้งที่บริเวณหน้าบ้านได้ เพราะทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นทิศของธาตุน้ำและธาตุไม้ที่เกื้อหนุนกับน้ำ ดังนั้นการนำโอ่งน้ำล้นมาตั้งไว้หน้าบ้านทางทิศนี้จะเป็นการสร้างฮวงจุ้ยที่ดี และเสริมความมงคลมั่งมีให้กับคนในบ้าน

จะเห็นว่าการตั้งโอ่งน้ำล้น ฮวงจุ้ยที่ดีมีมงคลให้กับบ้านนั้น ไม่จำเป็นต้องตั้งหน้าบ้านเสมอไป เพราะหากบ้านหันไปทางทิศใต้หรือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นทิศของธาตุไฟและธาตุดินแล้ว จะยิ่งไม่ควรตั้งโอ่งน้ำล้น เนื่องจากเป็นจุดที่เป็นธาตุอริซึ่งจะทำให้อับโชคได้ แต่ให้นำโอ่งน้ำล้นไปตั้งที่ทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกของตัวบ้านแทนเพื่อเป็นการเสริมพลังของธาตุน้ำ และควรเลือกโอ่งที่เป็นทรงกลม มีน้ำไหลล้นออกมาจากโอ่งอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้นควรดูน้ำในโอ่งน้ำล้น ฮวงจุ้ยให้ใสสะอาดและมีปริมาณเต็มโอ่งอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะทำให้บ้านอยู่กันอย่างร่มเย็น ราบรื่น มีโชคลาภไม่ขาดสาย มีเงินเหลือกินเหลือใช้มากขึ้นตามลักษณะการล้นของน้ำจากโอ่งนั่นเอง

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.