เสริมดวงค้าขายให้รุ่ง! แค่ปรับให้ถูกหลักฮวงจุ้ย ร้านขายของ

ในช่วงที่สภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กำลังระบาดอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ทำให้ทางภาครัฐประกาศเคอร์ฟิวจนเป็นเหตุให้บรรดาร้านค้า รวมถึงร้านขายสินค้าต่างๆ ยอดขายตกลงกันถ้วนหน้า บางร้านถึงขั้นยกเลิกกิจการกันเลยทีเดียว แต่บางร้านก็โชคดีตรงที่เลือกที่จะปิดร้านชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งช่วงปิดร้านชั่วคราวจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้จัดร้านใหม่ให้ตรงกับหลักฮวงจุ้ย ร้านขายของ เรียกว่าปิดร้านได้ แต่อย่าให้ต้องถึงกับปิดดวงไปด้วย

3 หลักการจัดร้านตามหลักฮวงจุ้ย ร้านขายของ

สำหรับการจัดร้านให้ตรงกับหลักฮวงจุ้ยร้านค้าก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อน เพียงแค่ยึดหลักการสำคัญ 3 ข้อดังนี้

1.สินค้าหรือบริการที่จะขาย ต้องเหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่

สำหรับประเด็นนี้ ถือเป็นหลักพื้นฐานสำคัญขั้นเบื้องต้น สำหรับใครก็ตามที่คิดจะเปิดร้านขายสินค้าและบริการ ซึ่งหลักของฮวงจุ้ย ร้านขายของในข้อแรกนี้ ก็ถือว่าสอดคล้องกับเรื่องของอุปสงค์และอุปทานในหลักเศรษฐศาสตร์ และหลักการตลาดขั้นพื้นฐาน ซึ่งในจุดนี้เจ้าของร้านหรือเจ้าของธุรกิจจะต้องพิจารณาและตรวจสอบให้ดีเสียก่อน หากจะเปิดร้านค้าหรือกิจการในบริเวณใดก็ตาม เพราะถ้าหากเราเลือกไปเปิดกิจการในที่ที่ไม่มีความต้องการหรือมีความต้องการน้อย การวางฮวงจุ้ย ร้านขายของที่จะช่วยกระตุ้นโชคลาภหรือพลังงานก็จะเป็นไปไม่ได้ผลเต็มที่นัก หรือเกิดผลได้แค่ระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันช่องทางบนสื่อออนไลน์ต่างๆ รวมถึงเรื่องของการคมนาคมขนส่ง และการติดต่อสื่อสารก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันค่อนข้างมาก จนก่อให้เกิดการใช้งานอย่างกว้างขวางและช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้ได้ในที่สุด นอกจากนั้น เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ ยังจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบพฤติกรรมในการเข้าถึงสินค้าหรือการบริการด้วย ยกตัวอย่างเช่น ร้านอาหารหรือร้านขายสินค้าและบริการที่อยู่ภายในปั๊มน้ำมัน ซึ่งจะต้องอาศัยลูกค้าจากการเข้ามาเติมน้ำมันในปั๊มเป็นหลัก รวมถึงมีการใช้พื้นที่สำหรับจอดรถ ร่วมกับร้านค้าอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน ยิ่งต้องมีการจัดวางลักษณะของการบริการและขนาดของร้านให้เหมาะสม

2.การจัดแผนผังภายในร้านขายของ

การจัดวางแผนผังของสิ่งของภายในร้าน นอกจากจะเน้นที่โต๊ะสำหรับเก็บเงิน และชั้นวางสินค้าเป็นหลักแล้ว ยังควรจะเน้นในเรื่องของประตูร้านด้วย โดยแต่ละอย่างควรจะจัดวางตามหลักฮวงจุ้ย ร้านขายของ ซึ่งมีหลักการวางดังนี้

2.1 โต๊ะเก็บเงิน 

สำหรับการวางตำแหน่งของโต๊ะเก็บเงิน ควรจะวางให้อยู่บริเวณหน้าร้านหรือบริเวณกลางร้าน หรือหากสามารถมองเห็นได้ทั่วร้านก็จะดีมาก แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกตำแหน่งสำหรับวางโต๊ะเก็บเงินว่าจะวางอยู่บริเวณไหนนั้น จะต้องคำนวณหาพลังงานที่ดีในการวางตำแหน่งซึ่งก็ขึ้นอยู่กับหลักวิชาและตำราที่ซินแสแต่ละท่านใช้ ส่วนบนโต๊ะเก็บเงินสามารถที่จะวางเครื่องรางของขลังเพื่อช่วยเสริมโชคลาภในด้านการค้าขายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นปี่เซียะ นางกวัก หรือกบสามขา เป็นต้น

2.2 การจัดสินค้าภายในร้าน

สำหรับการจัดวางสินค้า รวมถึงสิ่งของต่างๆ ภายในร้านให้เน้นไปที่การจัดแสดง เพื่อให้เห็นสินค้าอย่างชัดเจน รวมถึงเน้นการจัดวางให้ลูกค้าสามารถเดินดูของได้อย่างสะดวกสบายมากที่สุด ทั้งนี้ หลักฮวงจุ้ย ร้านขายของบางสาขาหรือบางตำรา จะสามารถกำหนดตำแหน่งการวางสินค้าสำหรับขายในราคาแพงหรือราคาถูกได้ด้วย รวมถึงกำหนดลักษณะของการวางสินค้าในแต่ละประเภทก็ได้เช่นกัน แต่ก็มีหลักสำคัญมาตั้งแต่โบราณนั่นก็คือ หากอยากจะขายสินค้าอะไร ให้วางสินค้านั้น เพื่อให้ผู้คนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรือหากภายในร้านมีการจัดโต๊ะสำหรับการรับรองลูกค้า ก็ควรเว้นให้มีระยะห่างอย่างพอดี อย่าให้แน่นหรืออึดอัดมากจนเกินไป เพราะจะทำให้พลังงานเกิดการติดขัดได้

2.3 การวางตำแหน่งของประตูร้าน

ประตูสำหรับร้านขายสินค้า ควรจะมีขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องสมดุลกับขนาดของร้านด้วยเช่นกัน โดยลักษณะของประตูสามารถเป็นได้ทั้งแบบเลื่อน หรือจะเป็นแบบเปิดเข้าไปข้างในก็ได้ แต่ไม่ควรนำสิ่งของใดๆ มาวางกีดขวางบริเวณหน้าประตู เพราะเชื่อกันว่าจะส่งผลทำให้ทำอะไรก็เกิดความติดขัด ไม่ราบรื่น สภาพทางการเงินของร้านจะไม่หมุนคล่อง รวมถึงประตูสำหรับเข้าออกควรจะมีเพียงแค่ประตูเดียว แต่ถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องทำหลายประตูควรจะทำประตูทางเข้าให้ใหญ่กว่าประตูทางออก เพราะเชื่อว่าเงินจะไหลเข้ามากกว่าไหลออกจากร้าน

3.การให้บริการ

แน่นอนว่านอกจากเรื่องของฮวงจุ้ย ร้านขายของแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างที่จะช่วยส่งเสริมให้ร้านค้าหรือบริการของคุณประสบความสำเร็จ นั่นก็คือ เรื่องของการให้บริการ เพราะการให้บริการถือเป็นหัวใจหลักของการค้าขายอยู่แล้ว ซึ่งการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเลือกทำเลที่ตั้งไม่ดี รวมถึงการจัดวางสินค้าที่ไม่เหมาะสมให้ดีขึ้นได้อีกด้วย

จะเห็นว่าหากพูดถึงในเรื่องของการจัดตกแต่งทิศทางต่างๆ ตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ไม่ได้มีแค่เพียงในเรื่องของบ้าน อาคารหรือสถานที่อยู่อาศัยแต่เพียงเท่านั้น เพราะกิจการร้านค้าหรือร้านขายของก็จำเป็นที่จะต้องมีการจัดวางสิ่งของต่างๆ ให้ถูกตามหลักฮวงจุ้ยด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับร้านไหนที่ค้าขายไม่ดี หรือกำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนทิศทางการจัดวางข้าวของต่างๆ ภายในร้านใหม่ ลองหยิบเอาเทคนิคความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ย ร้านขายของไปปรับใช้กันดูได้เลยค่ะ หรือหากไม่มั่นใจก็สามารถปรึกษากับสินแสเพื่อขอรับคำแนะนำที่เหมาะสมโดยตรงเลยก็ได้เช่นกัน

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.