เทคนิคจัดพิธีไหว้ฟ้าดิน ง่ายๆสไตล์ ซินแสสมปอง

พิธีไหว้ฟ้าดิน คือ อะไร

ไหว้ฟ้า-ดิน : มนุษย์หรือสรรพชีวิตทั้งหลายนั้นล้วนอยู่ใต้ฟ้าและมีดินรองรับ ความรุ่งเรืองและเสื่อมโทรมนั้นก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของพลังจากฟ้าและพลังจากดิน ดังนั้นการทำพิธีไห้วฟ้า-ดิน นั้นจึงมีทั้งการทำเพื่อนำพลังของฟ้า-ดินมาใช้ และการบอกกล่าวฟ้า-ดินเพื่อกระทำการต่างๆ 

ซึ่ง การไหว้ฟ้า-ดินสำหรับการเปิดบ้านเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อการขึ้นบ้านใหม่นั้นจะเป็นการทำพิธีเพื่อบอกกล่าวฟ้า-ดิน เท่านั้น โดยขั้นตอนหลักของการไห้วฟ้า-ดินเพื่อเปิดบ้านจะประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

1.จัดโต๊ะไหว้ฟ้าดิน

จัดโต๊ะไหว้ฟ้าดินตามรูป 

กระถางฟ้า-ดิน เป็นกระถาง3ขา จะเป็นแบบแขวนหรือแบบตั้งก็ได้) ประกอบด้วย กระถางฟ้า-ดิน เทียนแดง2 เล่ม น้ำชา3ถ้วย ขนมแดง3ถ้วย(พร้อมช้อน) ขนมไห้วเจ้า1ถาด ส้ม4ผล1ถาด ผลไม้5อย่าง1ถาด พวงมาลัย3พวง1ถาด และเห่งเตี๋ย 3-5แผ่น 1ถาด

(โต๊ะไห้วฟ้า-ดิน โดยทั่วไปจะปูด้วยผ้าแดง เพราะถือว่าสีแดงเป็นสีของเทพ หรือสีของความเป็นมงคล แต่บางกรณีก็ปูด้วยผ้าขาว เพราะถือว่าสีขาวเป็นสีของความบริสุทธิ์ ความว่างเปล่าเหมือนฟ้า-ดิน)

2.จุดธูปไหว้ฟ้า ดิน

ผู้เป็นเจ้าของบ้านจุดธูป3ดอกเพื่อบอกกล่าวฟ้า-ดิน พร้อมขอฟ้า-ดินอวยพรแก่ครอบครัว ผู้อยู่อาศัย ( คำบอกกล่าวเช่น ” วันนี้เป็นวันมงคลฤกษ์ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว… ซึ่งเป็เจ้าของบ้านและที่ดินแห่งนี้ขอคารวะฟ้า-ดินพร้อมทั้งได้นำ…..(ของที่จัดเตรียมไว้บนโต๊ะ)… มาถวายขอฟ้า-ดินได้โปรดรับไว้ หากฟ้า-ดินได้รับแล้ว ในการนี้ข้าพเจ้าขออนุญาติฟ้า-ดินในการเปิดใช้งานบ้านหลังนี้และที่ดินแห่งนี้เพื่ออยู่อาศัยขอฟ้า-ดินโปรดอนุญาติ และขอฟ้า-ดินอวยพรให้ข้าพเจ้าและบริวารมีความเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข และรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง …”) เมื่อกล่าวเสร็จก็ปักธูปทั้ง3ดอกในกระถางฟ้า-ดิน หลังจากนั้งจึงให้บริวารทยอยไห้วตามลำดับ

( คำบอกกล่าวเช่น ” วันนี้เป็นวันมงคลฤกษ์ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว… ซึ่งเป็เจ้าของบ้านและที่ดินแห่งนี้ขอคารวะฟ้า-ดินพร้อมทั้งได้นำ…..(ของที่จัดเตรียมไว้บนโต๊ะ)… มาถวายขอฟ้า-ดินได้โปรดรับไว้ หากฟ้า-ดินได้รับแล้ว ในการนี้ข้าพเจ้าขออนุญาติฟ้า-ดินในการเปิดใช้งานบ้านหลังนี้และที่ดินแห่งนี้เพื่ออยู่อาศัยขอฟ้า-ดินโปรดอนุญาติ และขอฟ้า-ดินอวยพรให้ข้าพเจ้าและบริวารมีความเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข และรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง …”) .

3.จุดเตาทำกับข้าว กระตุ้นพลัง

3) เข้าบ้านจุดเตาทำอาหาร เพื่อกระตุ้นพลัง หยิน-หยางของบ้าน

4.ไหว้ลาฟ้าดิน เก็บโต๊ะ

4) พอธูป ไหม้จนเหลือประมาณ1ใน 5ส่วนก็ไหว้ลาฟ้า-ดิน พร้อมเก็บโต๊ะไหว้ให้เรียบร้อย

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.