ฮวงจุ้ย! ตัวช่วยเสริมความผาสุข เปลี่ยนชีวิตให้ร่ำรวยมั่งคั่งนอกเหนือดวงชะตา

แม้ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้ชีวิตของคุณดีขึ้น และมีความเจริญรุ่งเรืองได้ แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะสิ่งที่เป็นตัวกำหนดความเจริญรุ่งเรืองหรือตกต่ำไม่ใช่ฮวงจุ้ยแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีถึง 3 ปัจจัยด้วยกัน ซึ่งจะมีปัจจัยอะไรบ้าง และฮวงจุ้ยจะช่วยหนุนนำชีวิตให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ และร่ำรวยได้อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามจากข้อมูลดังต่อไปนี้ได้เลย

3 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความร่ำรวย

สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย และตกต่ำ ก็มี 3 ปัจจัยดังต่อไปนี้

1.ดวง หรือชะตาฟ้า

ปัจจัยแรกก็คือดวง หรือชะตาฟ้าที่ได้ถูกกำหนดมาแล้ว ซึ่งเริ่มตั้งแต่การถือกำเนิดขึ้นมาในท้องของแม่ ช่วงเวลาที่เกิด ชีวิตความเป็นอยู่ ร่ำรวย ยากจน หรือปัญหาต่างๆ ที่คุณต้องเผชิญ ก็ล้วนมาจากดวงหรือชะตาทั้งสิ้น ซึ่งใครดวงดีไม่ดีก็มีผลมาจากผลกรรมที่ได้ทำไว้ในชาติก่อนนั่นเอง

2.ความประพฤติ หรือชะตาคน

แม้ว่าความเจริญหรือตกต่ำของคนเราจะถูกกำหนดไว้ด้วยดวงชะตาแล้ว แต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองได้เช่นกัน ด้วยการปรับความประพฤติใหม่ จากที่ขี้เกียจไม่ชอบทำงาน ก็ลุกขึ้นมาขยันทำงานมากขึ้น แล้วคุณจะก้าวไปสู่ความสำเร็จและร่ำรวยได้อย่างไม่ยาก

3.สถานที่ หรือชะตาดิน

ปัจจัยที่สามก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้เลย นั่นก็คือสถานที่ ชะตาดิน หรือเรียกว่าฮวงจุ้ยนั่นเอง โดยจะเป็นในเรื่องของสถานที่ที่อยู่หรือที่ทำงาน ว่าส่งผลต่อดวงชะตาอย่างไร หากอยู่ในจุดที่ถูกหลักฮวงจุ้ยก็จะทำให้ทำงานได้ดี ประสบความสำเร็จโดยง่าย แต่ถ้าอยู่ในที่ที่ไม่ถูกหลักฮวงจุ้ย ก็จะเกิดปัญหาหรือติดขัดในการทำงานได้นั่นเอง อย่างไรก็ตามเราสามารถที่จะปรับแก้สถานที่นั้นๆ ให้ดีขึ้นได้ ด้วยการตกแต่งหรือโยกย้ายสิ่งต่างๆ ให้ถูกหลักมากขึ้น

ฮวงจุ้ย ช่วยหนุนนำชีวิตสู่ความร่ำรวย

จากข้างต้นจะเห็นแล้วว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความร่ำรวยหรือตกต่ำนั้นมี 3 ปัจจัยหลัก ซึ่งฮวงจุ้ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการช่วยหนุนนำชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเท่านั้น แต่จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับอีก 2 ปัจจัยด้วย ดังนั้นจึงไม่ควรยึดติดกับฮวงจุ้ยมากเกินไป แต่ก็ต้องทำตามหลักฮวงจุ้ยเพื่อให้ครบทั้ง 3 ปัจจัยนั่นเอง โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของการดูฮวงจุ้ยบ้าน การจัดตกแต่งห้องทำงาน  สถานที่ทำงาน เพื่อช่วยในการเสริมดวงและนำไปสู่ความร่ำรวยในที่สุด

ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองหรือตกต่ำ มีผลมาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ ชะตาฟ้า ชะตาคน และชะตาดิน ดังนั้นนอกจากจะยึดในเรื่องของฮวงจุ้ยแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับปัจจัยต่างๆ ด้วย เพื่อหนุนนำชีวิตให้สมบูรณ์และรุ่งเรืองมากขึ้นนั่นเอง

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.