ฮวงจุ้ยห้องน้ำ จัดถูกหลัก ชีวิตรุ่ง สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ

ห้องน้ำตามหลักของฮวงจุ้ย ถือว่าเป็นแหล่งรวมของสิ่งสกปรกที่เป็นพลังงานลบทั้งสิ้น ดังนั้น การจัดฮวงจุ้ยห้องน้ำที่ดี ย่อมเป็นการช่วยลดพลังลบภายในบ้านให้มีน้อยลง ส่งผลให้คนในบ้านมีสุขภาพดี พร้อมส่งเสริมให้การเงินไหลเทมา และนำพาชีวิตให้รุ่งโรจน์ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้บ้านไหนที่อยู่แล้วเป็นทุกข์ ไม่ค่อยมีความสุข หรือคนในบ้านเจ็บป่วยอยู่เสมอ อาจจะเป็นเพราะการตกแต่งห้องน้ำไม่ตรงตามหลักฮวงจุ้ยก็เป็นได้ วันนี้เราจะพาคุณตามไปดูกันว่าหากต้องการจัดให้เหมาะสมตามหลักดังกล่าว ควรทำอย่างไรบ้าง

หลักการจัดฮวงจุ้ยห้องน้ำที่เหมาะสม

สำหรับหลักในการจัดห้องน้ำตามศาสตร์ของฮวงจุ้ยนั้น คุณสามารถทำได้ดังนี้

1.ตำแหน่งของห้องน้ำ

ตำแหน่งของห้องน้ำเป็นจุดสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากตั้งห้องน้ำในตำแหน่งที่ไม่ดีแล้ว พลังด้านลบจะส่งผลต่อคนในบ้านทำให้เจ็บป่วยง่าย หน้าที่การงานก็มีปัญหา ซึ่งตำแหน่งที่ไม่ควรตั้งห้องน้ำ คือ

1.1 สุดทางเดินที่ตรงกับประตูหน้าบ้าน

ตามหลักฮวงจุ้ยห้องน้ำ นี่ถือเป็นตำแหน่งที่ไม่ควรตั้งห้องน้ำมากที่สุด เพราะประตูหน้าบ้านตามหลักฮวงจุ้ยเป็นส่วนที่รับพลังงานดีเข้าสู่ตัวบ้าน ดังนั้นหากประตูห้องน้ำที่มีการไหลออกของพลังงานมากที่สุดแล้ว จะทำให้เกิดการไหลของออกพลังงานดี ๆ ทำให้คนในบ้านไม่มีโชคลาภ มีเหตุเสียทรัพย์และชื่อเสียงอยู่เนื่อง ๆ

1.2 กลางบ้าน

เป็นอีกตำแหน่งที่ไม่ควรตั้งห้องน้ำ เพราะตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว กลางบ้านนับเป็นหัวใจของบ้าน ดังนั้นหากนำห้องน้ำที่เป็นพลังงานลบไปไว้กลางบ้าน ย่อมทำให้คนในบ้านได้รับแต่พลังงานที่ไม่ดี ส่งผลเสียต่อคนในบ้าน โดยเฉพาะด้านสุขภาพ

1.3 ติดกับประตูเข้าบ้านทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ไม่ควรมีห้องน้ำตั้งอยู่ แต่ว่าผลเสียอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับสองตำแหน่งแรก แต่ก็ถือเป็นอีกตำแหน่งที่ไม่ควรตั้งห้องน้ำ

2.โถส้วมตรงกับประตูห้องส้วม

การตั้งโถชักโครก ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ตามหลักฮวงจุ้ยห้องน้ำให้ความสำคัญไม่แพ้ตำแหน่งของห้องส้วม เพราะโถชักโครกเป็นที่อยู่ของสิ่งสกปรกนับเป็นจุดศูนย์รวมของพลังงานลบภายในห้องน้ำ และยังเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วย ดังนั้น การตั้งโถชักโครกไม่ควรตรงกับประตูห้องน้ำ แบบที่เปิดประตูไปแล้วเห็นโถชักโครกเป็นสิ่งแรก การตั้งโถชักโครกแบบนี้ถือว่าไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะการที่โถชักโครกตรงกับประตูจะทำให้พลังงานลบมีการไหลเข้าสู่ภายในบ้านมากขึ้น ทำให้คนในบ้านมีปัญหาด้านชื่อเสียงและสุขภาพ

3.ประตูห้องน้ำไม่ควรตรงกับประตูห้องอื่น

นอกจากประตูห้องน้ำไม่ควรตรงกับประตูบ้านแล้ว ตามหลักฮวงจุ้ยห้องน้ำประตูห้องน้ำไม่ควรจะตรงกับประตูห้องอื่นด้วยเช่นกัน เพราะประตูห้องน้ำอาจมีพลังงานด้านลบไหลออกมา หากประตูห้องน้ำตรงกับประตูห้องใดแล้ว พลังงานด้านลบจะไหลเข้าสู่ห้องดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้ที่อยู่ในห้องนั้น โดยเฉพาะประตูห้องครัวที่ถือเป็นแหล่งขุมทรัพย์ แหล่งโชคลาภของบ้าน ดังนั้นหากประตูห้องน้ำตรงกับประตูห้องครัวแล้ว จะทำให้คนในบ้านเสียทรัพย์ มีปัญหาด้านการเงินและสุขภาพ ประตูห้องน้ำจึงไม่ควรตรงกับประตูห้องครัว

4.ห้องน้ำควรมีหน้าต่าง

ห้องน้ำควรมีหน้าต่างเพื่อช่วยในการระบายความชื้นและเพิ่มแสงสว่างเข้ามาในห้อง เพราะภายในห้องน้ำจะมีความชื้นสะสมอยู่เสมอ ดังนั้นการติดหน้าต่างจะทำให้แสงแดดสามารถส่งเข้ามาในห้องน้ำ เพราะแสงแดดถือเป็นแสงที่สามารถขจัดพลังงานได้ลบได้ดีที่สุด การติดหน้าต่างจึงขจัดพลังงานลบได้ดี แต่หากไม่มีหน้าต่างจะทำให้คนในบ้านมีปัญหาด้านสุขภาพ ทว่าหากไม่สามารถติดหน้าต่างที่ช่วยระบายอากาศได้จริง ๆ ตามหลัก ฮวงจุ้ยห้องน้ำก็สามารถทำการติดพัดลมระบายอากาศเป็นตัวช่วยในการระบายอากาศแทนได้

5.พื้นห้องน้ำควรต่ำกว่าพื้นปกติ

ห้องน้ำเป็นห้องที่เต็มไปด้วยพลังงานด้านลบ หากพื้นห้องมีระดับเดียวหรือสูงกว่าพื้นบ้าน จะทำให้พลังงานลบที่อยู่ในห้องน้ำไหลเข้าสู่ตัวบ้าน ซึ่งจะส่งผลให้คนในบ้านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ชื่อเสียงเสียหายได้ ตามหลักฮวงจุ้ยห้องน้ำพื้นห้องน้ำจึงควรต่ำกว่าพื้นบ้านอย่างน้อย 5 -10 เซนติเมตร เพื่อลดการไหลข้าวของพลังงานด้านลบเข้าสู่ตัวบ้าน

6.ห้องน้ำไม่ควรมีหลายห้อง

ตามหลักฮวงจุ้ยห้องน้ำแล้ว จำนวนห้องน้ำนั้นมีผลต่อสุขภาพของคนในบ้านได้ เพราะหากมีจำนวนห้องน้ำมากกว่าจำนวนสมาชิกของคนในบ้าน ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีและยิ่งห้องน้ำที่มีอยู่ไม่ได้ใช้งานด้วยแล้ว ยิ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อคนในบ้านมากขึ้น เพราะห้องน้ำเป็นแหล่งพลังงานลบ หากมีการใช้งานยังมีการไหลออกของพลังงานลบสู่ภายนอกบ้าน แต่หากไม่มีการใช้งานห้องน้ำจะมีการสะสมของพลังงานลบไม่มีการไหลออกไปสู่นอกบ้าน จึงส่งผลให้คนในบ้านเกิดปัญหาการขัดแย้งและเจ็บป่วยบ่อย ดังนั้นจำนวนห้องน้ำควรน้อยกว่าคนในบ้านหรือพอดีกับจำนวนคนในบ้าน

7.สีของห้องน้ำ

ห้องน้ำควรใช้สีของธาตุไม้ เช่น โทนสีขาว โทสีเขียว โทนสีน้ำตาลไม้ หรือสีของธาตุไม้ เช่น โทนครีม โทนสีชมพูอ่อน ๆ โทนสีเหลือง โทนสีเทา เพราะตามหลักฮวงจุ้ยห้องน้ำสีของธาตุไม้และธาตุดินจะช่วยดูดซับและลดการปลดปล่อยพลังงานด้านลบของห้องน้ำให้น้อยลง ทำให้พลังงานด้านลบอ่อนกำลังลง จึงไม่ส่งผลเสียต่อคนในบ้าน และไม่ควรใช้สีที่เป็นธาตุน้ำ เช่น สีน้ำเงิน สีดำ หรือสีของธาตุไฟ เช่น สีแดง สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีม่วง เป็นต้น เพราะการใช้สีของทั้งสองธาตุนี้จะเป็นการเสริมพลังงานด้านลบให้มากขึ้น ทำให้คนในบ้านมีปัญหาด้านสุขภาพบ่อยครั้งขึ้น

ห้องน้ำตามหลักฮวงจุ้ยห้องน้ำถือเป็นแหล่งของพลังงานลบ การดูแลทำความสะอาดห้องน้ำเป็นให้สะอาดอยู่เสมอจะช่วยลดพลังงานลบของห้องน้ำได้บางส่วน แต่การจัดตำแหน่งของห้องน้ำให้เหมาะสมถือเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ เพราะหากห้องน้ำตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ย่อมทำให้คนในบ้านมีสุขภาพแข็งแรง มีโชคลาภ ชีวิตรุ่งเรืองมากขึ้นได้

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.