สร้างมูลค่าเพิ่มบ้านด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย

สร้างมูลค่าเพิ่มให้บ้าน ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย

สร้างมูลค่าเพิ่มบ้านด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย

สถาปนิก จะพิจารณาพื้นที่ใช้สอยและ flowในการทำงาน ความสวยงามของสถาปัตยกรรม

ซินแส ฮวงจุ้ยเน้นที่ความสมดุลย์ เลือกที่จะอยู่ในบริเวณที่ดี กระแสพลังดี

ซึ่งหากพิจารณาให้ดี บางอย่างในฮวงจุ้ยก็ไปสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมได้เช่นกัน

“ซินแสจะดูฮวงจุ้ย ปรับสภาพหยินหยางในพื้นที่ให้เหมาะสม หากวางฮวงจุ้ยดีแล้ว ไม่ว่าใครจะมาอยู่ก็ดี”

ไม่ได้นำดวงมาใช้ในการจัดฮวงจุ้ยร่วมด้วย

แอดมินทิป จบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซินแสสมปอง จบ ตรี-เอก ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้ศึกษาเรียนรู้ โดยเริ่มจากการทดลอง จัดฮวงจุ้ยให้บ้านตัวเอง และคนรู้จัก ปรากฎว่าเกิดผลที่ดีจริง จึงเริ่มมาพัฒนาต่อในธุรกิจที่ตนเองลงทุน และซื้อทรัพย์สิน พัฒนาเพื่อปล่อยเช่า

ภายหลังเกิดจากการแนะนำบอกต่อ จึงได้รับเป็นที่ปรึกษาด้านฮวงจุ้ย โดยวิธีรับลูกค้าเราจะพูดคุย เพื่อดูแนวคิดว่าตรงกันหรือไม่

“เพราะประเด็นหลักในการจัดฮวงจุ้ย ปัญหาไม่ได้มีแค่เรื่องรวยหรือไม่อย่างเดียว

สามารถส่งผลถึงความสัมพันธ์ หน้าที่การงานในครอบครัวได้อีกด้วย”

ซินแสมปองได้เคยร่วมออกแบบสร้างบ้านร่วมกับสถาปนิกมืออาชีพหลายท่าน ซึ่งผลตอบรับเป็นอย่างดี เพราะได้ทั้งความสวยงามและส่งเสริมดวงผู้อยู่อาศัย

ซินแสสมปอง จะแนะนำว่า หากมีสถาปนิก ให้นำมาคุยด้วยกันตั้งแต่แรกเลย จะได้พูดคุยเสนอแนวทางที่ตอบโจทย์ทั้งทางด้านฮวงจุ้ยและสถาปัตยกรรม

ระหว่างนั้นหากมีอะไรปรับแก้ ก็สามารถส่งแบบมาพูดคุยได้ ซึ่งซินแสจะอธิบายว่า จุดแต่ละจุดที่ให้ทำนั้น หากทำแล้วเป็นอย่างไร ถ้าไม่ทำแล้วเป็นอย่างไร ให้เจ้าของบ้านไปตัดสินใจ แล้วคุยกับสถาปนิกอีกที

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.