เทคนิคหาฤกษ์ ให้เหมาะกับพิธี

ไขข้อสงสัย วิธีหาฤกษ์ให้เหมาะกับพิธี

ฤกษ์งามยามดี คือ อะไร

ฤกษ์ :  การหาฤกษ์หรือกำหนดฤกษ์นั้น จะเป็นการคำนวนพลังของธรรมชาติเพื่อหาเวลาที่ดีหรือเวลาที่มีพลังงานที่ดีอยู่แล้วใช้พลังนั้นในการกระทำการ ซึ่งการหาพลังงานดังกล่าวนั้น สามารถหาได้หลายวิธี เช่น ราศีจักร ปาจื่อ ฉีเหมินตุ้นเจีย (Qi Men Dub Jia) เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการกำหนดทั่วๆไป โดยถือว่าถ้ากระทำการในเวลาที่ฤกษ์ดีแล้วนั้นสิ่งที่ทำก็จะดี

 

บางกรณีนั้นก็มีการนำดวงของผู้กระทำการเข้าพิจารณาร่วมกับการกำหนดฤกษ์เพื่อหาฤกษ์ที่เหมาะสม เช่นการหาฤกษ์แต่งงาน เป็นต้น

สำหรับฤกษ์ที่ตีพิมพ์ในท้องตลาดนั้นเป็นฤกษ์ที่คำนวณจากการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในระบบราศีจักรของโหราศาสตร์ไทยหรือคำนวณจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานธาตุทั้ง5 ของโหราศาสตร์จีน แล้วจึงนำมากำหนดวันดี-ร้าย ตลอดจนกำหนดว่าทำอะไรได้และห้ามทำอะไรในรอบ1ปี ซึ่งเหมาะกับประชาชนทั่วๆไปในการนำไปเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

ฤกษ์ทางฮวงจุ้ย

สำหรับฤกษ์ทางฮวงจุ้ยนั้น จะเป็นฤกษ์ที่มุ่งเน้นเพื่อกระตุ้นพลังงานของที่ดินหรืออาคารนั้นๆโดยเฉพาะ ซึ่งก็มีทั้งฤกษ์ในสาย”ซานเหอ” และสาย”ซานหยวน”  ซึ่งในบางกรณีนั้นฤกษ์ทางฮวงจุ้ยบอกว่าดี แต่พอไปดูฤกษ์ที่ตีพิมพ์ทั่วไปจะบอกว่าไม่ดี ก็มี

ข้อแนะนำให้การเลือกใช้ฤกษ์

1.การกระทำที่เกี่ยวกับอาคาร หรือที่ดินควรใช้ฤกษ์ทางฮวงจุ้ยเป็นหลัก แล้วใช้ฤกษ์อย่างอื่นเสริม เช่น การใช้ฤกษ์ตั้งป้ายประกาศขาย-ให้เช่า นั้นใช้ฤกษ์ทางฮวงจุ้ยเพื่อให้ที่มีกำลัง และใช้ฤกษ์ทางราศีจักรเข้าร่วมเพื่อหาคนที่ดีมาซื้อหรือเช่า เป็นต้น

2.การกระทำส่วนบุคคล เช่นการไปเซ็นสัญญา นั้น ควรใช้ฤกษ์ที่อ้างอิงกับดวงชะตาของผู้กระทำเป็นหลัก และใช้ฤกษ์ที่เกี่ยวกับพลังงานทางธรรมชาติ(เช่นฤกษ์จากราศีจักร หรือฤกษ์จาก5ธาตุ) เข้ามารวมเพื่อหาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเป็นต้น

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.