จัดให้ถูกหลักบันไดเฉลียงหน้าบ้าน ฮวงจุ้ยดี เสริมความมั่งมีมงคล

การสร้างเฉลียงหน้าบ้าน นอกจากจะสร้างความสวยงามทางสถาปัตยกรรมให้กับตัวบ้านได้แล้ว การมีเฉลียงหน้าบ้านตามความเชื่อของฮวงจุ้ย เชื่อว่าพื้นที่เฉลียงนี้จะสร้างความเป็นมงคล และช่วยดึงทรัพย์ให้เข้าบ้านได้อีกด้วย ซึ่งลักษณะของเฉลียงและบันไดเฉลียงหน้าบ้าน ฮวงจุ้ยที่ดีและเป็นมงคลกับบ้านจะต้องมีลักษณะดังนี้

1.เฉลียงต้องกว้างใหญ่

เฉลียงหน้าบ้านที่ดีตามศาสตร์ของฮวงจุ้ยจะต้องมีขนาดที่กว้างขวาง โดยเฉพาะเฉลียงที่มีการเชื่อมต่อมาถึงประตูหน้าบ้าน จะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับตัวประตูบ้าน ห้ามทำเฉลียงที่มีขนาดเล็กกว่าประตูหน้าบ้าน เพราะพื้นที่เฉลียงเปรียบเสมือนทางเดินของพลังงานดี หากถนนที่ใช้ในการรับพลังงานดีมีพื้นที่น้อย ย่อมทำให้พลังงานไหลเข้าบ้านได้น้อย แต่หากถนนมีขนาดที่กว้าง โอกาสที่พลังงานจะไหลเข้าสู่ตัวบ้านก็ย่อมจะมีมากขึ้น ดังนั้นการทำเฉลียงควรทำให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นการเปิดรับพลังงานดีเข้ามาให้มากที่สุด ซึ่งจะมีบันไดเฉลียงหน้าบ้าน ฮวงจุ้ยหรือไม่ก็ได้

2.พื้นที่จะต้องโล่ง ไร้สิ่งกีดกวาง

พื้นที่เฉลียงควรโล่งโปร่ง ไม่มีสิ่งของมาวางกีดขวาง เพราะสิ่งกีดขวางที่แลดูรก หรือปกคลุมพื้นที่เฉลียงเปรียบเสมือนสิ่งขวางกั้นพลังงานลมและกระแสพลังงานดีที่จะไหลเข้าสู่ตัวบ้าน ดังนั้นถึงแม้ว่าเฉลียงหน้าบ้านจะมีขนาดใหญ่มากแค่ไหน แต่หากมีสิ่งขวางกั้นมาตั้งอยู่จนทำให้ทัศนียภาพของเฉลียงดูรก ไม่โล่ง โปร่งแล้ว ซึ่งรวมถึงบันไดเฉลียงหน้าบ้าน ฮวงจุ้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรมีอย่างยิ่ง

3.ลักษณะของบันไดเฉลียงหน้าบ้าน

บันไดเฉลียงหน้าบ้านตามหลักฮวงจุ้ยที่หลายบ้านนิยมสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามและความสะดวกในการใช้สอยพื้นที่ ตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ควรมีลักษณะดังนี้

3.1 บันไดไม่ชัน

บันไดเฉลียงหน้าบ้าน ฮวงจุ้ยที่ดีจะต้องมีความลาดเอียงที่สูง คล้ายเป็นเนินหรือทางลาดไม่เกิน 45 องศา ไม่ควรใช้บันไดที่ดิ่งลงหรือชันคล้ายหน้าผา เพราะบันไดที่มีความชันและดิ่งลงมาก ๆ จะเป็นอันตรายต่อการใช้งานได้ ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยบันไดที่มีความชันมากจะคล้ายกับผนังหรือกำแพงที่กั้นไม่ให้พลังงานดีและกระแสลมเข้าสู่ภายในตัวบ้านได้ ทำให้บ้านร้อนซึ่งไม่เป็นผลดีต่อคนในบ้านนั่นเอง

3.2 บันไดต้องกว้าง

บันไดเฉลียงหน้าบ้าน ฮวงจุ้ยจะต้องมีขนาดของบันไดที่กว้าง เมื่อก้าวเดินและวางเท้าไปบนบันไดจะต้องมีความมั่นคง ห้ามใช้บันไดที่แคบ เล็ก ไม่สามารถวางเท้าได้เต็มเท้าและไม่สามารถเดินสวนกันได้ เพราะบันไดแบบนี้จะเดินผ่านยาก และพลังงานไม่สามารถผ่านไปได้ โดยความกว้างของบันไดที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 1.65 เมตร ขั้นความสูงควรอยู่ระหว่าง 15-20 เซนติเมตร ซึ่งเป็นระยะการก้าวเท้าที่ปลอดภัย ไม่สูงหรือต่ำเกินไป และความลึกของบันไดต้องไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตรด้วย

3.3 จำนวนขั้นบันไดหน้าบ้าน

จำนวนขั้นบันไดเฉลียงหน้าบ้านตามหลังทางฮวงจุ้ยนั้นจะมีหลักการพิจารณาอยู่หลายแบบ แต่หลักการที่มีการใช้อย่างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอยู่ 3 แบบด้วยกัน ดังนี้

แบบที่ 1 การนับแบบ 4 ขั้น ซึ่งการนับขั้นบันไดแบบนี้เป็นการนับก้าวของขั้นบันได โดยขั้นบันไดทั้ง 4 ขั้นหมายถึง การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย แล้วจึงวนกลับมานับซึ่งถือเป็นการเกิดใหม่อีกรอบ ถ้าใช้ตามหลักนี้แล้ว จำนวนการก้าวขึ้นบันไดควร 2 ครั้ง หรือ 5 ครั้ง หรือ 6 ครั้ง

แบบที่ 2 การนับแบบ 5 ขั้น คือ การนับก้าวของขั้นบันได โดยเริ่มจากเกิด แก่ เจ็บ ตาย ลำบากแล้วจึงวนกลับมานับเกิดใหม่อีกรอบ ซึ่งถ้าใช้ตามหลักนี้แล้ว จำนวนการก้าวขึ้นบันไดควร 2 ครั้ง หรือ 6 ครั้งหรือ 7 ครั้ง

แบบที่ 3 การนับเลขคี่เลขคู่ เป็นการนับที่อาศัยหลัก หยิน-หยาง โดยเลขคี่จัดว่าเป็นธาตุหยางและเลขคู่จัดว่าเป็นธาตุหยิน ตามหลักฮวงจุ้ยบ้านสำหรับคนอยู่อาศัยจำนวนขั้นบันไดเฉลียงหน้าบ้าน ฮวงจุ้ยควรจะเป็นเลขคี่เป็นหลัก (ธาตุหยาง) นั่นหมายความว่าจำนวนการนับก้าวในการขึ้นบันไดจะต้องลงท้ายด้วยเลขคี่ คือ 1, 3, 5, 7 และ 9 ขึ้นไปเรื่อย ๆ  

ทั้งนี้ การนับขั้นบันได ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบในการออกแบบบันไดตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับซินแซแต่ละท่านว่าจะเลือกองค์ประกอบใดเป็นหลักในการพิจารณาและนำมาใช้ ทว่าหากทำตามข้อแนะนำที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับจำนวนขั้นบันไดได้ก็จะเป็นการดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขนาดและจำนวนของขั้นบันไดจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อการใช้งานเป็นหลักสำคัญด้วย เพราะหากทำตามหลักฮวงจุ้ย แต่บันไดที่สร้างออกมามีความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ก็คือว่าบันไดจะส่งผลร้ายต่อคนในบ้านมากกว่าด้านดีได้เช่นเดียวกัน

3.4 ห้ามทำบันไดหันหน้าชนกัน

สำหรับการทำบันไดเฉลียงหน้าบ้าน ฮวงจุ้ยไม่ควรที่จะทำบันไดสองฝั่งหันหน้าชนกัน เพราะตามความเชื่อแล้วบันไดที่หันหน้าชนกัน เมื่อพลังงานดี ๆ เข้ามาจากบันไดข้างหนึ่ง พลังงานนั้นจะไม่ไหลเข้าสู่ตัวบ้าน แต่จะไหลออกจากตัวบ้านไปทางบันไดอีกฝั่งหนึ่งทันที ดังนั้นจึงไม่ควรมีบันไดที่ตั้งอยู่สองฝั่งเข้าหากัน แต่ให้ทำบันไดอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของเฉลียงและประตูหน้าบ้านเพียงฝั่งเดียวเท่านั้น

3.5 บันไดต้องติดกับเฉลียงก่อนถึงประตู

บันไดเฉลียงชั้นบนสุดของตัวบันไดจะต้องติดกับเฉลียงก่อน ห้ามติดกับธรณีประตูโดยตรง เพราะการที่บันไดติดกับเฉลียงที่เป็นพื้นที่โล่งกว้างจะทำให้พลังงานดีที่ไหลเข้ามาสู่ตัวบ้านหมุนเวียนได้มาก แต่หากบันไดติดกับประตูบ้านหรือติดกับพื้นที่เฉลียงเขนาดเล็ก ตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ถือว่าเป็นลักษณะการเก็บเงินทองไม่อยู่ ดังนั้นพื้นที่เฉลียงที่อยู่ระหว่างบันไดกับประตูจะต้องมีขนาดที่กว้าง

จะเห็นว่าลักษณะของบันไดเฉลียงหน้าบ้าน ฮวงจุ้ยที่ดีจะต้องมีลักษณะที่กว้างขวาง โล่ง และโปร่งตา ซึ่งการทำบันไดเฉลียงหน้าบ้านตามหลักฮวงจุ้ยก็สามารถทำได้ หากเฉลียงไม่ได้เชื่อมต่อกับปะตูโดยตรง เพราะบันไดเฉลียงที่ดีจะเสริมให้บ้านมีโชคลาภและมีความเป็นมงคลมากขึ้นนั่นเอง

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.