คลายข้อสงสัยกับซินแสสมปอง องค์ประกอบ ฟ้า ดิน คน สัมพันธ์กันอย่างไร?

คลายข้อสงสัยกับซินแสสมปอง องค์ประกอบ ฟ้า ดิน คน สัมพันธ์กันอย่างไร?

ถ้าพูดเรื่องฮวงจุ้ยก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายตำรา ซินแสแต่ละคนก็จะใช้ศาสตร์ ใช้หลักการในการดูที่แตกต่างกันออกไป ใครที่พอศึกษาเกี่ยวกับฮวงจุ้ยมาบ้าง น่าจะได้ยินคำว่า 天時 地利 人和 วันนี้ซินแสสมปอง ซินแสผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการ

ฮวงจุ้ยกว่า 25 ปี จะมาคลายข้อสงสัยให้ฟังว่า 天時 地利 人和 แต่ละส่วนหมายถึงอะไร และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร?

天時 地利 人和 องค์ประกอบ ฟ้า ดิน คน

ถ้าพูดถึงศาสตร์ของจีน ไม่ว่าจะเป็นฮวงจุ้ย ตำราแพทย์ หรือการดูฤกษ์ยาม ก็มักจะได้ยินองค์ประกอบ ฟ้า ดิน คน ซึ่งถือเป็นรากฐานของแนวความคิด ปรัชญาทั้งหมด ซึ่งซินแสสมปองได้อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบแต่ละส่วนเอาไว้ว่า

 

  • 天時 เป็นพลังของฟ้า

ซึ่งจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการหมุนเวียนเหล่านั้นจะส่งผลกระทบมาถึงพื้นดิน และสะท้อนไปถึงคนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นๆ ด้วย ดังนั้นการที่เราสามารถรับรู้ถึง 天時 ได้ก็จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพลังของฟ้าได้ รวมถึงยังสามารถนำพลังเหล่านั้นมาเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรือง หรือหลบหลีกภัยอันตรายได้

จากตำราที่ซินแสได้ศึกษา 天時 จะมีหลายระดับ แต่สามารถแยกออกได้เป็น 2 ระดับคร่าวๆ คือ

  • ระดับพื้นที่ ถ้าอธิบายให้เห็นภาพชัดๆ ก็คือสภาพภูมิอากาศ แต่ก็จะมีการคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่าง การคำนวณการหมุนเวียนของดาวในท้องฟ้า และคำนวณการหมุนเวียนของพลังงานและดาวบนท้องฟ้าควบคู่กันไป ซึ่ง天時ระดับพื้นที่จะให้ผลกระทบในวงกว้างและมีกำลังครอบคลุม 天時 ระดับบุคคลด้วย
  • ระดับบุคคล เป็นการนำเวลาเกิด หรือเวลาตกฟากมาใช้ในการวางผังดวงชะตา ประเมินช่วงเวลาดีร้ายของแต่ละบุคคล เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต หรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือการดูดวงตรวจชะตานั่นเอง

 

  • 地利 เป็นพลังของพื้นดิน

เป็นพลังที่รวบรวมมาจากพลังของฟ้า แล้วผ่านกระบวนการแปรเปลี่ยนพลังงาน สะท้อนมาถึงผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ หากลองเปรียบเทียบระหว่างพลังฟ้า และพลังดิน พลังดินจะช้ามากๆ จนเกือบจะหยุดนิ่ง แต่ถ้าหากนำพลังของพื้นดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางเกื้อหนุนได้แล้วก็ย่อมนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้ได้เช่นกัน

地利 จะมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับเล็กๆ อย่างระดับอาคารสถานที่ ระดับเมือง ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศ ซึ่งการนำพลังงา

 

นของ 地利 ในแต่ละระดับมาใช้นั้นจะมีวิธีการโดยรวมเหมือนกันแต่จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป

  • 人和 เป็นพฤติกรรมของคน

ที่มีผลมาจากพลังฟ้าและพลังดิน ถ้าหากการกระทำสอดคล้องกับ 天時 และ 地利 ก็จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง แต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับ天時  ของแต่ละบุคคล แต่ถึงยังไงทุกคนต่างก็ต้องมีคุณธรรมในตัวเอง เพราะคุณธรรมจะเป็นสิ่งที่เหนี่ยวนำให้บุคคลคล้อยตามการแปรเปลี่ยนของฟ้า และได้รับการเกื้อหนุนจากดิน

เมื่อนำมารวมกัน 天時 地利 人和 หมายถึง ฟ้าเกื้อหนุน ดินรองรับ คนคล้อยตาม ซึ่งซินแสสมปองก็ได้ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆ เอาไว้ว่า ในการทำการเกษตรแต่ละครั้ง เราจะต้องคาดการณ์ช่วงเวลาที่ฝนตก ต้องรู้ความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต (天時)  ต้องรู้ว่าพื้นดินที่ใช้เพาะปลูกเหมาะกับพืชชนิดไหน ต้องเตรียมพื้นที่อย่างไร (地利) ถ้าทำคนเดียวไม่ไหวก็ต้องมองหาเพื่อนร่วมลงทุนแบ่งสรรปันส่วนตามความเหมาะสมพร้อมลงมือทำอย่างตั้งใจ (人和 และคุณธรรม) จึงจะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้ อะไรที่ไม่ถูกที่ ไม่ถูกเวลา ไม่ถูกคนก็มักจะไม่เกิดความเจริญรุ่งเรือง

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.