ขั้นตอนการเตรียมตัว ดูฮวงจุ้ยกับ ซินแสสมปอง

Timeline การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น ตามหลักการดูฮวงจุ้ยของซินแสสมปอง วางแผน – แก้ไข – สร้างสมดุลพลังชีวิต ให้มีความสุข มั่งคั่งอย่างยั่งยืน

STEP 1 (WEEK 1 – 2) :
สอบถาม พูดคุยกับลูกค้าถึงภาพรวมของปัญหา และสิ่งที่ต้องการแก้ไข

STEP 2 (WEEK 1 – 2)

ฮวงจุ้ยบ้าน

1. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ และผู้อาศัยที่ชัดเจนมากขึ้น

2. แบบแปลน ขนาด พื้นที่ใช้สอย ห้องสำหรับกิจกรรมต่างๆ

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อาศัย อายุ อาชีพ และไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน เพื่อนำไปวิเคราะห์แนะนำการปรับแก้ให้ตรงจุด และเหมาะสม (ซินแสจะไม่ได้นำดวง มาร่วมกับการจัดฮวงจุ้ย แต่จะเน้นใช้พลังฮวงจุ้ยเพื่อปรับสมดุล เสริมดวงให้สมาชิกในบ้าน

ฮวงจุ้ยธุรกิจ บริษัท

1. ลักษณะธุรกิจ ปัญหา สิ่งที่ต้องการเสริม

2. แบบแปลน พื้นที่ใช้สอย ข้อมูลแผนกต่างๆ หน้าที่

3. ข้อมูลผู้บริหารมีใครบ้าง อายุ ทำหน้าที่อะไร

STEP 4 (WEEK 3 – 4)
ซินแสพบลูกค้าในสถานที่จริง เพื่อให้คำปรึกษา และอธิบายถึงจุดต่างๆ อย่างละเอียด

STEP 5 (WEEK 5)
ซินแสวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากพบลูกค้า เพื่อแนะนำแนวทางเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

STEP 6 (WEEK 8)
ตรวจสอบความคืบหน้า ประเมินผลลัพธ์ และความพึงพอใจของลูกค้า

 

STEP 4 (WEEK 3 – 4)
ซินแสพบลูกค้าในสถานที่จริง เพื่อให้คำปรึกษา และอธิบายถึงจุดต่างๆ อย่างละเอียด

STEP 5 (WEEK 5)
ซินแสวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากพบลูกค้า เพื่อแนะนำแนวทางเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

STEP 6 (WEEK 8)
ตรวจสอบความคืบหน้า ประเมินผลลัพธ์ และความพึงพอใจของลูกค้า

 

TIPS : เตรียมกระดาษ จดองศา ตำแหน่งจุดสำคัญ ที่ซินแสบอกให้จดไว้ เผื่อมีการปรับเปลี่ยน ต้องการสอบถาม สามารถส่งมาถามทางไลน์ได้ภายหลัง หากมีสถาปนิก หรือ ผู้รับเหมา สามารถ นัดมาในวันที่ดูฮวงจุ้ยได้ ถ้าไม่มี ลูกค้า สามารถจดรายละเอียดวิธีการปรับแก้ฮวงจุ้ย แล้วสรุปคุยกันในครอบครัว สเกตลงในแปลน แล้วส่งมาให้ซินแสตรวจได้ ทางไลน์ หรือ E-Mail

ซินแสสมปอง I กุนซือชีวิต THE WORLD FENG SHUI SOLUTION CONSULTANT