ให้ฤกษ์ สอนพิธีไหว้ฟ้าดิน ตั้งตี่จู้ เจ้าที่ ในพิธีการต่างๆ

การให้ฤกษ์ : การให้ฤกษ์ในการเปิดบ้านเพื่อใช้งานหรือการเปิดร้านนั้นเป็นการให้ฤกษ์ทางฮวงจุ้ยเพื่อกระตุ้นพลังดินของบ้าน อาคารหรือร้านค้า ซึ่งการให้ฤกษ์นี้นั้นจำเป็นจะต้องสอดคล้องกับพลังและทิศทางของบ้าน อาคารและร้านค้านั้นๆ โดยการให้ฤกษ์นั้นสามารถใช้ได้ทั้ง สายซานเหอ ซานหยวน และฉีเหมิน ซึ่งเน้นไปที่การกระตุ้นพลังให้สอดคล้องกับทิศทางและพลังของบ้าน อาคารและร้านค้า เป็นหลัก และในบางกรณีนั้นยังสามารถกำหนดฤกษ์ให้เกื้อหนุนกับดวงของเจ้าของได้ด้วย

อย่างไรก็ตามการใช้ฤกษ์นั้นต้องสอดคล้องกับความพร้อมของสถานที่ด้วย เช่น ถ้าตกแต่งบ้านยังไม่เสร็จแต่ยังฝืนทำพิธีเข้าบ้าน ก็จะนำปัญหาตามมาในภายหลังได้ ดังนั้นการให้ฤกษ์นั้นต้องใช้คู่กับ ฤกษ์”เมื่อพร้อม”ด้วย