แซกี คืออะไร

แซกี เสริมดวงชะตา สุสานคนเป็น

แซกี เสริมดวง

การทำแซกีนั้น เป็นการนำพลังจากดิน(ภูเขาและน้ำ)มาเสริมกำลังหรือพลังให้ผู้ทำแซกี (ไม่ใช่การแก้ หรือ เปลี่ยนดวงชะตา) ซึ่งการทำแซกีนั้นจะมีการทำในหลายๆรูปแบบและหลายวิธีการ แต่ทั้งหมดจะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก

3 ขั้นตอนหลักการทำ แซกี

1. การเลือกทำเล

เป็นการเลือกหาภูเขาที่มีลักษณะที่ดี ถูกต้องตามหลักฯ เช่น ตำแหน่งมังกรชิงมุข หรือตำแหน่ง 2-3 น้ำรวมพลัง เป็นต้น

(อย่างไรก็ตามในบางตำรานั้นในขั้นตอนนี้อาจเพิ่มการหาทำเลที่สอดรับกับดวงชะตาของผู้ที่จะทำแซกีเข้ามาเสริมด้วย โดยการตรวจดวงชะตาของผู้ทำแซกีว่าต้องเสริมหรือลดทอนธาตุอะไร ก็เลือกภูเขากับสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับธาตุที่ต้องเสริมหรือลดทอน)

2. การทำหลุมแซกี

การทำหลุมแซกีนั้นมีการทำในหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับตำราที่ใช้ โดยเริ่มจากพื้นๆที่สุด ก็คือการขุดหลุมแล้วฝังโถแซีกีแล้วตั้งป้ายแค่นั้น ไปจนถึงทำเป็นอาคารโครงสร้างอย่าที่เห็นในการทำสุสานเพื่อวางโถแซกี ซึ่งของที่ใส่ในโถแซกีและหลุมที่วางโถฯนั้นก็แตกต่างกันไปตามแต่ละตำรา ซึ่งประเด็นหลักก็คือการทำให้โถแซกีเป็นเสมือนตัวแทนของเจ้าตัวผู้ที่จะทำแซกีนั่นเอง

(ป้ายที่ทำแซกีนั้น จะใช้สีทองในการเขียนอักษร ส่วนอักษรสีเขียวหรือสีแดงนั้นจะใช้แสดงว่าเป็นหลุมศพ)

3. การกำหนดฤกษ์ในการทำแซกี

ในการเลือกวันและเวลาในการทำแซีนั้นจะแตกต่างกันไปตามตำราที่ใช้ เช่น การหาฤกษ์ตามหลักของวิชา ซานเหอ , ซานหยวน ,ฉีเหมิน หรือ เมี่ยวไพ่ เป็นต้น

(ซึ่งเมื่อนำมาพิจารณาเทียบกันแล้ว ในเวลานั้นๆ ทางวิชา”ซานเหอ”บอกว่าดีแต่ทาง”ซานหยวน”บอกว่าไม่ดี หรือทาง “ฉีเหมิน”บอกว่ามีปัญหาติดขัด เป็นต้น ซึ่งการเลือกใช้ฤกษ์นั้นจะขึ้นอยู่กับซินแซ นั้นๆว่าถนัดสายวิชาสาขาไหน) แต่ประเด็นสำคัญ คือ การกระตุ้นพลังของหลุมแซกี ให้มีพลังเพื่อเสริมพลังของดวงชะตานั่นเอง

ทำแซกีดีไหม?

ก่อนตัดสินใจทำแซกีนั้นต้องเข้าใจว่าการทำแซกีทั่วๆไปนั้นไม่ใช่การแก้กรรมหรือการแก้ไขหรือเปลี่ยนดวงชะตา

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.