ฮวงจุ้ย หลังบ้าน ปรับให้ถูกหลัก เสริมดวงการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นทันตา

พื้นที่หลังบ้าน เป็นพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่มักจะละเลย และไม่ได้ให้ความสำคัญเท่ากับพื้นที่หน้าบ้านกันเท่าไรนัก เพราะคิดว่าพื้นที่ดังกล่าว ไม่ใช่พื้นที่ในการรับแขกหรือมีโอกาสได้พบปะผู้คนเท่ากับพื้นที่หน้าบ้าน หลายบ้านจึงมักมองข้าม และคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องดูแลรักษาอะไรมากก็ได้ จึงไม่แปลก…ที่หลายบ้านมักจะละเลย และปล่อยพื้นที่หลังบ้านให้กลายเป็นที่ทิ้งขยะหรือเป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับเก็บของที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว แต่แท้จริงแล้ว ตามหลักฮวงจุ้ย หลังบ้านพื้นที่บริเวณด้านหลัง ถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้พื้นที่หน้าบ้านเลยทีเดียว

หลักการสำหรับการจัดพื้นที่หลังบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

หากจะให้พูดตามหลักฮวงจุ้ย หลังบ้านแล้ว ก็มีความเชื่อกันว่าพื้นที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนั้น มักจะเปรียบได้กับเรื่องเรื่องราวชีวิตหรือความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัว หรือเรื่องราวของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนที่พักอาศัยอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกัน ดังนั้น การให้ความสำคัญกับพื้นที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้าน จึงย่อมจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหลักการจัดพื้นที่บริเวณด้านหลังตามหลักฮวงจุ้ย หลังบ้าน ก็มีสิ่งที่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงอยู่ 3 ประการ ดังนี้

1.การจัดสวนบริเวณด้านหลังของตัวบ้าน

ตามหลักฮวงจุ้ย หลังบ้านแล้ว การจัดสวนบริเวณด้านหลังของตัวบ้าน เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้เช่นกัน เพราะการจัดสวนจะช่วยให้ตัวบ้านมีความร่มเย็น และยังมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตของคนในบ้านเป็นไปอย่างราบรื่น และยังมีส่วนช่วยให้ปฏิสัมพันธ์ของคนที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างสงบสุขร่มเย็น รู้จักใช้หลักถ้อยที ถ้อยอาศัยต่อกัน

อย่างไรก็ตาม การจัดสวนบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนั้น ไม่ควรที่จะวางน้ำหรือบ่อปลาเอาไว้บริเวณด้านหลังของตัวบ้าน เพราะตามหลักฮวงจุ้ย หลังบ้าน มีความเชื่อว่าการวางตำแหน่งของน้ำหรือบ่อปลาเอาไว้ภายในบริเวณดังกล่าว จะส่งผลเป็นลบ เพราะจะเป็นการทำลายพลังมังกรของตัวบ้าน แทนที่จะเป็นการเรียกพลังมังกรเข้ามาในตัวบ้าน แต่อย่างไรก็ตาม หากบ้านใดที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านมีการวางน้ำหรือบ่อปลาเอาไว้อยู่แล้ว และไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกได้ หรือมีความจำเป็น และความต้องการที่จะวางน้ำหรือบ่อปลาเอาไว้บริเวณด้านหลังดังกล่าว ก็ควรจะวางน้ำที่เป็นน้ำสงบ ไหลช้า ไม่รุนแรง จึงจะดี

2.การจัดพื้นที่บ่อเกรอะ หรือถังสำหรับย่อยสลายสิ่งปฏิกูล

แน่นอนว่าแทบทุกบ้าน มักจะมีการติดตั้งบ่อเกรอะ หรือถังสำหรับย่อยสลายสิ่งปฏิกูลเอาไว้บริเวณด้านหลังของตัวบ้านอยู่แล้ว ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ย หลังบ้านก็มีข้อกำหนดในการติดตั้งบ่อเกรอะ หรือถังสำหรับย่อยสลายสิ่งปฏิกูลเอาไว้ด้วยเช่นกัน ว่าไม่ควรจะอยู่บริเวณกึ่งกลางของพื้นที่หลังบ้าน แต่ควรจะติดตั้งเอาไว้บริเวณมุมใดมุมหนึ่งของพื้นที่หลังบ้านแทน ซึ่งจะเป็นมุมซ้ายหรือมุมขวาก็ได้ เพราะมีความเชื่อว่าบ่อเกรอะ หรือถังสำหรับย่อยสลายสิ่งปฏิกูลถือเป็นของต่ำ เป็นเรื่องไม่ดี และควรจะเก็บให้มิดชิดให้พ้นจากสายตาของบุคคลทั่วไป ซึ่งถ้าหากมีการติดตั้งบ่อเกรอะ หรือถังสำหรับย่อยสลายสิ่งปฏิกูลเอาไว้บริเวณกึ่งกลางของพื้นที่หลังบ้าน จะส่งผลร้ายแรงภายในบ้าน โดยคนในครอบครัวหรือคนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านจะทะเลาะเบาะแว้งกัน และอาจจะเกิดเรื่องวุ่นวาย หรือส่งผลต่อรายรับรายจ่ายของคนที่พักอาศัยอยู่ในตัวบ้านด้วย

อย่างไรก็ตาม หากบ้านหลังใดมีการจัดวางพื้นที่บ่อเกรอะ หรือถังสำหรับย่อยสลายสิ่งปฏิกูลเอาไว้บริเวณกึ่งกลางของพื้นที่หลังบ้านไปแล้ว และไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือแก้ไขได้ ก็ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด เพราะสามารถแก้ไขได้เช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าว ก็จะขึ้นอยู่กับแนวทางของตำราและสำนักที่ซินแสแต่ละท่านได้ศึกษามา รวมถึงการพิจารณาจากพื้นที่บริเวณโดยรอบเป็นส่วนประกอบ แต่ทางที่ดีไม่ควรจัดวางพื้นที่บ่อเกรอะ หรือถังสำหรับย่อยสลายสิ่งปฏิกูลเอาไว้ในบริเวณพื้นที่กึ่งกลางของด้านหลังตัวบ้านจะดีที่สุด

3.การจัดทำรั้วบริเวณหลังบ้าน

ตามหลักฮวงจุ้ย หลังบ้าน มีความเชื่อว่า รั้ว ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งเช่นกัน ซึ่งการทำรั้วบริเวณด้านหลังของบ้าน ควรทำให้สูงกว่าด้านอื่นๆ เพราะจะช่วยให้สามารถเก็บพลังงานภายในตัวบ้านได้ดียิ่งขึ้น หรือหากไม่สะดวกที่จะก่อสร้างรั้วขึ้นมา ก็สามารถใช้วิธีการปลูกต้นไม้สูงขึ้นมาทดแทนแนวรั้วในบริเวณด้านหลังของตัวบ้านได้ หรือจะใช้วิธีการตีระแนงเสริมกำแพงบริเวณด้านหลังของตัวบ้านให้สูงมากยิ่งขึ้น ก็สามารถช่วยให้การเก็บพลังงานภายในตัวบ้านเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ควรที่จะทำการต่อเติมรั้ว ต้นไม้สูง หรือระแนงให้ทึบหรือดูตันมากจนเกินไป เพราะจะทำให้กระแสลมไม่สามารถไหลเวียนเข้ามาภายในตัวบ้านได้ ซึ่งจะส่งผลให้ครอบครัวหรือคนที่พักอาศัยอยู่ภายในบ้านไม่มีโชคนั่นเอง

พื้นที่บริเวณหลังบ้านที่หลายๆ ท่านมักจะมองข้ามมาโดยตลอด แท้จริงถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ และส่งผลถึงผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในตัวบ้านไม่น้อยเลยทีเดียว ดังนั้น การจัดพื้นที่บริเวณหลังบ้านให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ย หลังบ้านจึงถือว่าเป็นสิ่งควรจะกระทำอย่างมาก เพราะจะช่วยให้บ้านหลังเดิมของคุณน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.