ฮวงจุ้ย ผังบ้าน ปัจจัยสำคัญ ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น !

ก่อนสร้างบ้าน เราจะต้องคำนึงถึงการเลือกทำเล การออกแบบ และองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งเรื่องของผังบ้านก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการให้บ้านที่สร้างขึ้น มาพร้อมพลังงานดีๆ และเปิดรับแต่สิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เป็นมงคล ยิ่งไม่ควรมองข้ามการสร้างบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ผังบ้านเด็ดขาด

โดยส่วนมากแล้ว ตามหลักการที่ถูกต้องก่อนสร้าง ซินแสมักจะต้องลงไปสำรวจพื้นที่ที่จะสร้างบ้านด้วยตนเองเพื่อความถูกต้องเหมาะสมในการกำหนดทิศทางและพลังงาน เพราะการใช้หลักฮวงจุ้ย ผังบ้านจะมีความแตกต่างไปตามแต่ละพื้นที่ หรือบางครั้งจะต้องมีการนำดวงของเจ้าของบ้านมาใช้ในการกำหนดทิศทางของบ้านร่วมด้วย ซึ่งการวางผังบ้านจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการจัดวางพื้นที่ภายในบ้าน และการวางผังบริเวณบ้านต่างๆ โดยมีหลักสำคัญที่ควรพิจารณาดังต่อไปนี้

1.การวางผังบริเวณต่างๆ ของบ้าน

ตามหลักฮวงจุ้ย ผังบ้านแล้ว ผังบริเวณจะครอบคลุมขอบเขตรั้วบ้าน ประตูรั้ว ตัวบ้าน รวมไปถึงตำแหน่งของสวนและน้ำ ซึ่งมีหลักในการจัดวาง ดังนี้

การกำหนดตำแหน่งประตูรั้วบ้าน

ตามหลักฮวงจุ้ย ผังบ้านจะสามารถกำหนดตำแหน่งของประตูรั้วได้ 2 รูปแบบหลักๆ หากต้องการเสริมโชคลาภ จะต้องเน้นให้มังกรเขียวเคลื่อนไหว โดยวางตำแหน่งประตูรั้วไว้ฝั่งซ้ายมือของพื้นที่ แต่ถ้าหากต้องการเสริมดวงชะตาของเจ้าของบ้านหรือเสริมพลังงานของพื้นที่จะต้องอาศัยหลักการคำนวนพลังของพื้นที่ รวมถึงธาตุที่สนับสนุนดวงเจ้าของบ้านเป็นหลักว่าควรจะวางตำแหน่งประตูรั้วไว้บริเวณใด

การกำหนดตำแหน่งตัวบ้านและตัวอาคารประกอบ

สำหรับหลักฮวงจุ้ย ผังบ้านที่เน้นเรื่องของมังกรเขียวและเสือขาว หากวางตำแหน่งของประตูรั้วไว้ฝั่งขวาจะต้องวางตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวอาคารเอาไว้ฝั่งซ้าย และเช่นเดียวกัน หากวางตำแหน่งของประตูรั้วไว้ฝั่งซ้ายจะต้องวางตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวอาคารเอาไว้ฝั่งขวา เพื่อเป็นการปรับสมดุลของมังกรเขียวและเสือขาว ส่วนหลักฮวงจุ้ยการวางผังบ้านที่เน้นเรื่องของดวงชะตาของเจ้าของบ้านหรือพลังงานของพื้นที่ จะต้องวางตำแหน่งของตัวบ้านและตัวอาคารให้อยู่ห่างจากประตูรั้วอย่างน้อย 3 เมตร โดยควรมีขนาดให้เหมาะสมกับพื้นที่และจำนวนคนในบ้าน รวมถึงควรอยู่บริเวณใจกลางของที่ดิน แต่หากทำไม่ได้ แนะนำว่าควรให้มีส่วนหนึ่งของบ้านอยู่ในบริเวณกึ่งกลางพื้นที่

การกำหนดตำแหน่งของสวนและน้ำ

การกำหนดตำแหน่งของการจัดสวน รวมถึงการวางน้ำที่ดีและเหมาะสมจะช่วยปรับสมดุลของมังกรเขียว เสือขาว เต่าดำ และหงส์แดง ตามหลักฮวงจุ้ย ผังบ้านที่เน้นเรื่องของมังกรเขียวและเสือขาว โดยตำแหน่งของการวางน้ำจะอยู่ฝั่งซ้าย ขณะที่สวนจะต้องประกอบไปด้วยต้นไม้สูงๆ ส่วนฝั่งขวาอาจจะจัดเป็นตำแหน่งของสวนไม้พุ่ม โรงจอดรถ หรือเรือนรับแขก ในขณะที่พื้นที่ด้านหน้าจะต้องเน้นให้โล่ง หากก็สามารถมีต้นไม้เล็กๆ เตี้ยๆ ตกแต่งรวมอยู่ด้วยได้ นอกจากนี้ พื้นที่ด้านหลังที่เป็นสวนควรเน้นให้มีต้นไม้ขนาดเล็กและใหญ่ผสมกันไป ส่วนการจัดตามหลักฮวงจุ้ยการวางผังบ้านที่เน้นเสริมพลังงานของพื้นที่ รวมถึงเสริมดวงชะตาของเจ้าของบ้าน ให้วางน้ำในตำแหน่งที่ช่วยกระตุ้นโชคลาภ โดยจะวางในฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้ ซึ่งการวางน้ำก็มีหลากหลายรูปแบบ เช่น บ่อน้ำ น้ำพุ หรือการทำทางน้ำไหล ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแนวทางที่ซินแสเลือกใช้

2.การวางผังพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้าน

สำหรับการวางตำแหน่งของพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านก็มีแนวทางที่แตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตาม การวางผังดังกล่าวก็จะมีหลักสำคัญที่จะต้องหลีกเลี่ยง ดังนี้

การวางตำแหน่งบันได

ตามหลักฮวงจุ้ย ผังบ้านแล้ว นอกจากบันไดหนีไฟ ตัวบันไดไม่ควรอยู่ภายนอกตัวบ้านหรือตัวอาคาร เพราะถือว่าบันไดเป็นจุดที่จะส่งพลังงานจากชั้นล่างไปสู่ชั้นบนของตัวบ้านได้ ซึ่งช่องบันไดจำเป็นจะต้องโปร่งโล่ง และมีขนาดความกว้างที่เหมาะสมกับการใช้งาน สำหรับความสูง และความลาดชันของขั้นบันไดให้เน้นไปที่ความปลอดภัยในการใช้งานเป็นหลัก พร้อมกันนี้ก็ควรมีชานพักตามความเหมาะสมด้วย อีกทั้งบริเวณช่องบันไดก็ควรจะมีหน้าต่างหรือช่องแสงเพื่อให้ความสว่างกับบันไดด้วยเช่นกัน

การวางตำแหน่งห้องน้ำ

ฮวงจุ้ย ผังบ้านที่ดี ห้องน้ำจะต้องไม่อยู่บริเวณใจกลาง ด้านหน้า หรือด้านหลังของบ้าน แต่ควรจะอยู่บริเวณมุมด้านซ้ายหรือด้านขวาของตัวบ้าน อีกทั้งประตูบ้านและประตูห้องน้ำก็ไม่ควรจะอยู่ตรงกัน สำหรับภาพรวมแล้ว ห้องน้ำไม่ควรจะสร้างให้มีขนาดใหญ่มากจนเกินไป รวมถึงจำนวนของห้องน้ำที่จะสร้างก็ไม่ควรมีจำนวนมากจนเกินไปด้วยเช่นกัน

พื้นที่กลางบ้าน

สำหรับพื้นที่บริเวณกลางบ้าน ควรจะปล่อยให้โล่ง ไม่ควรจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับการใช้งาน หรือหากจะใช้งานก็ควรจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับการรับประทานอาหารของครอบครัว โดยวางโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับนั่งรับประทานอาหารจึงจะถือว่าเหมาะสม

พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน

ไม่ควรจะวางตำแหน่งของห้องต่างๆ มากจนเกินไป โดยควรจะเลือกวางหรือกั้นห้องเฉพาะที่จะใช้งานเท่านั้น

การจะสร้างบ้านทั้งที จะคำนึงถึงสไตล์การออกแบบและการตกแต่งที่สวยงามน่าอยู่แต่เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะการใช้หลักฮวงจุ้ยมาออกแบบ ตกแต่งหรือจัดวางตำแหน่งและทิศทางต่างๆ ภายในบ้านร่วมด้วย ย่อมช่วยก่อให้เกิดการไหลเวียนซึ่งพลังงานดีๆ ส่งเสริมอำนาจวาสนา ทำให้มีโชคลาภไหลเวียนเข้ามา และยังส่งผลทำให้สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วยได้ง่ายอีกด้วย ดังนั้น ก่อนจะสร้างบ้าน อย่าลืมนำแนวทางฮวงจุ้ย ผังบ้านไปใช้กันบ้าง เพื่อให้บ้านของคุณเป็นบ้านที่อยู่ดีมีสุข และร่ำรวยตลอดไป

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.