ฮวงจุ้ย บ่อน้ำหน้าบ้าน

เทคนิคจัดฮวงจุ้ย บ่อน้ำหน้าบ้านรับโชค เสริมความมั่งคั่ง ยิ่งอยู่ ยิ่งรวย

ฮวงจุ้ย บ่อน้ำหน้าบ้าน

การมีบ่อน้ำหน้าบ้านตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการจัดวางและรูปแบบของบ่อน้ำเป็นไปอย่างถูกต้องตามศาสตร์ดังกล่าว เพราะบ่อน้ำจะเข้าไปช่วยเพิ่มพลังเกี่ยวกับความโชคดี การเงินเพิ่มพูน มีแต่ความสุขความเจริญ แต่หากบ่อน้ำหน้าบ้านมีการจัดวางและมีรูปแบบที่ไม่ตรงตามหลักฮวงจุ้ย จากที่จะให้คุณก็จะกลายเป็นให้พลังงานลบ และนำผลเสียมาให้กับคนในบ้านได้เพราะฉะนั้น วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการจัดฮวงจุ้ย บ่อน้ำหน้าบ้านที่จะช่วยส่งเสริมพลังด้านฮวงจุ้ยมาสู่ตัวบ้าน โดยก่อนจัดคุณจะต้องศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องใดบ้าง ไปติดตามได้เลยดังนี้

1.รูปร่างของบ่อน้ำ

บ่อน้ำที่ตั้งอยู่หน้าบ้านไม่ใช่ว่าสามารถทำได้ทุกรูปแบบ เพราะหากทำบ่อน้ำในรูปทรงที่ไม่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว จากบ่อน้ำรับโชค เพื่อสุข อาจจะกลายเป็นบ่อน้ำอับโชคไปได้ ซึ่งฮวงจุ้ย บ่อน้ำหน้าบ้านที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

1.1 รูปจันทร์เสี้ยวหรือรูปเม็ดถั่ว โดยที่ส่วนโค้งจะต้องหันออกหน้าบ้าน เพราะจะทำให้คนในบ้านมีความเจริญรุ่งเรือง มีวาสนาดี เป็นเจ้าคนนายคน

1.2 รูปหยดน้ำ โดยหันด้านที่เป็นปลายหยดน้ำออกหน้าบ้าน บ่อน้ำนี้จะทำให้คนในบ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

1.3 รูปครึ่งวงกลม โดยหันด้านที่เป็นโค้งออกนอกตัวบ้าน บ่อน้ำนี้จะนำมาซึ่งโชคลาภและความมั่งคั่งร่ำรวย

1.4 รูปวงกลม บ่อน้ำรูปวงกลมเป็นบ่อน้ำที่ดีที่สุดตามหลัก ฮวงจุ้ย บ่อน้ำหน้าบ้าน เนื่องจากเป็นบ่อที่ไม่มีมุมเข้ามาทิ่มแทง โดยบ่อน้ำวงกลมจะทำให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขทวีคูณ

สำหรับรูปแบบบ่อน้ำที่ไม่ควรนำมาไว้หน้าบ้านคือ บ่อที่เป็นเหลี่ยม โดยเฉพาะสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม เพราะเป็นบ่อที่มีมุมแหลมคมจะส่งผลให้คนในบ้านเกิดการเจ็บป่วย มีปัญหา แตกแยกและอับโชค

2.ตำแหน่งของบ่อน้ำ

ตำแหน่งของฮวงจุ้ย บ่อน้ำหน้าบ้านที่ดีที่จะช่วยเสริมพลังงานให้กับคนภายในบ้าน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ หากต้องการเรียกโชคลาภและเงินทองให้ทำการตั้งบ่อน้ำทางด้านซ้ายมือ เมื่อหันหน้าออกไปทางหน้าบ้านหรือทิศมังกรเขียวนั่นเอง แต่ถ้าต้องการให้บ้านมีความสงบร่มเย็น คนในบ้านมีการงานที่มั่นคง ทรัพย์สินเงินทางมั่งมี ให้ตั้งบ่อน้ำไว้ทางขวามือของบ้าน เมื่อหันหน้าออกไปทางหน้าบ้าน และไม่ควรวางบ่นน้ำตรงกับประตูหน้าบ้านเด็ดขาด เพราะบ่อน้ำที่ดีมีพลังดีจะส่งผลดีต่อคนภายในบ้านก็จริง แต่หากวันหนึ่งน้ำในบ่อหรือบ่อมีพลังงานลบเกิดขึ้นแล้ว จะทำให้บ่อน้ำนี้กลายเป็นบ่อน้ำพิฆาตทำลายคนในบ้านได้

3.ขนาดของบ่อน้ำ

หลายคนมักคิดว่าบ่อน้ำยิ่งมีขนาดใหญ่จะช่วยเสริมโชคลาภและพลังดี ๆ ให้กับคนในบ้าน ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ย บ่อน้ำหน้าบ้านจะต้องมีขนาดที่พอดีกับขนาดของตัวบ้าน โดยไม่เล็กหรือใหญ่จนเกิดไป เมื่อเทียบกับขนาดของพื้นที่หน้าบ้าน เพราะหากทำบ่อน้ำใหญ่เกินไปก็จะทำให้พื้นที่หน้าบ้านคับแคบ และบ่อน้ำจะตรงกับประตูหน้าบ้าน ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีที่ไม่ควรติดตั้งบ่อน้ำ

4.ความลึกของบ่อน้ำ

ความลึกตามหลักฮวงจุ้ย บ่อน้ำหน้าบ้านสามารถขุดให้ลึกได้ตามต้องการ และความลึกของบ่อแต่ละจุดไม่จำเป็นจะต้องเท่ากัน หากเป็นบ่อที่มีความยาวหรือรูปร่างโค้งงอแล้ว การปรับระดับความลึกที่ไม่เท่ากันจะทำให้กระแสน้ำไหลหมุนเวียนได้ดีขึ้น ซึ่งบ่อน้ำควรมีความลึกอย่างน้อย 0.5 เมตรขึ้นไป ไม่ควรลึกน้อยกว่านี้ เพราะบ่อน้ำที่ตื้นจะทำให้พลังน้ำซึ่งเป็นพลังแห่งโชคลาภเข้ามาน้อยตามไปด้วย

5.การไหลของกระแสน้ำ

กระแสน้ำในบ่อควรมีการเคลื่อนไหวบ้าง เพราะการเคลื่อนไหวสื่อถึงการเพิ่มโชคลาภ และทำให้น้ำไม่เน่าเสีย เนื่องจากมีการเติมออกซิเจนเข้าไปภายในน้ำอยู่ตลอดเวลา เพราะน้ำที่อยู่นิ่งมีโอกาสที่จะเน่าเสียได้ง่าย ซึ่งน้ำเน่าเสียจะเป็นที่มาของพลังงานลบ ดังนั้นฮวงจุ้ย บ่อน้ำหน้าบ้านที่ดีจะต้องเป็นน้ำสะอาดที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจึงจะเพิ่มพลังงานดี ๆ เข้าสู่ตัวบ้าน อีกทั้งลักษณะการเคลื่อนไหวของน้ำจะต้องไหลอย่างช้า ๆ เรื่อย ๆ และน้ำจะต้องไหลเข้าสู่ตัวบ้าน เพื่อเป็นการดึงโชค ดึงลาภเข้ามาสู่ตัวบ้านนั่นเอง

6.ของตกแต่งบ่อน้ำ

ฮวงจุ้ย บ่อน้ำหน้าบ้าน บ่อน้ำ ไม่จำเป็นต้องมีน้ำเพียงอย่างเดียว เราสามารถทำการตกแต่งเพิ่มเติมได้ อย่างเช่นการนำก้อนหิน รูปปั้นสัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆ เข้าไปในสระน้ำ เช่น ปลา ดอกไม้ หรือต้นไม้ เป็นต้น โดยเฉพาะหินที่จะนำมาซึ่งความรุ่งเรือง และปลาที่จะช่วยเสริมโชคลาภเรื่องเงินทอง รูปปั้นมังกรจะนำมาซึ่งความร่ำรวยมั่งคั่งของคนภายในบ้าน หรือจะเป็นดอกไม้หลากสีที่ปลูกอยู่ริมบ่อน้ำหรือภายในบ่อน้ำ เพราะจะช่วยปรับสมดุลพลังงานหยินหยางภายในบ้านได้เป็นอย่างดี

ที่กล่าวมานี้เป็นเทคนิคการจัดฮวงจุ้ย บ่อน้ำหน้าบ้านที่จะช่วยให้หน้าบ้านของท่านเกิดการเปิดรับโชค และความเป็นสิริมงคงต่างๆ ทำให้เกิดความมั่งคั่ง ร่ำรวย นำมาซึ่งความพูนสุขในชีวิต การมีบ่อน้ำหน้าบ้านไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แต่หากมีรูปแบบที่เหมาะอยู่ในตำแหน่งที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ก็จะส่งผลดีต่อผู้ที่อยู่ในบ้านทุกคนแน่นอน

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.