ดวงจีน ปาจี่อ

ดวงจีนปาจื้อ คือ อะไร?

ปาจื่อ ดวงจีน ดูทำงานอะไรดี

八字(ปาจื่อ) ประเมินและวิเคราะห์ถึงศักยภาพของคนๆนั้น ความเชี่ยวชาญที่ธรรมชาติสร้างมาให้ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ข้อด้อยในหรือจุดบกพร่องในดวงที่ควรระมัดระวัง

เป็นวิชาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำนายดวงชะตาโดย อาศัย เวลา วัน เดือน และปี เกิด นำมาจัดทำเป็น 4 แถว ที่ประกอบเป็น

  • แถวปี
  • แถวเดือน
  • แถววัน
  • แถวเวลา(ยาม)

ในแต่ละแถวประกอบด้วยอักษรจีน 2 ตัว คือ ราศีบนและราศีล่าง ซึ่งแต่ละแถวจะถูกกำหนดให้แทนในแต่ละเรื่องราว เช่น แถวยามแทนผู้ที่อายุน้อยหรือบริวารเป็นต้น

เมื่อขึ้นพื้นดวงที่ได้จาก เวลา วัน เดือน ปี ที่เกิดแล้ว ก็จะประเมินความเข้มแข็งและอ่อนแอของพื้นดวง หลังจากนั้น ก็นำวัยจร(ครอบคลุมเวลา 10 ปี)มารวมพิจารณาสภาพโดยรวมในช่วง 10 ปีนั้นๆ แล้วค่อยนำปีจร เดือนจรและวันจรมาร่วมพิจารณาอีกครั้ง

ทั้งนี้ในการพิจารณาดวงนั้นยังคงอาศัยพื้นฐานของ 5 ธาตุ และธรรมชาติหรือลักษณะของราศีบน-ล่างแต่ละตัวควบคู่กันไป นอกจากนั้นในบางแขนงวิชายังอาศัย ดาวเทพ-ดาวมาร หรือ ดาวว่างมาร่วมพิจารณาด้วย

สามารถใช้วิชานี้ในการ ประเมินและวิเคราะห์ถึงศักยภาพของคนๆนั้น ความเชี่ยวชาญที่ธรรมชาติสร้างมาให้ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ข้อด้อยในหรือจุดบกพร่องในดวงที่ควรระมัดระวัง

นอกจากนั้นบางคนยังนำมาประยุกต์ใช้ในการหาฤกษ์กระทำการ หรือการทายยามด้วยซึ่งจะขึ้นอยู่กับความชำนาญและจริตของแต่ละบุคคล

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.