จื่อเว่ย จี๋มุ้ย วิชาทำนายชะตาฟ้า เสริมชะตาคน

จื่อ เว่ย โต่ว ซู่ " zi wei dou shu "จี๋มุ้ย"

“ปรับสมดุลย์ชะตาฟ้า เพื่อส่งเสริมชะตาคน”​

Zi wei Dou Shu

“ปรับสมดุลย์ชะตาฟ้า เพื่อส่งเสริมชะตาคน”​

จื๋อเว่ยโต่วซู่ หรือ จี๋มุ้ยฯ

เป็นวิชาการทำนายดวงชะตาของบุคคลโดยอาศัยตำแหน่งและการเคลื่อนตัวของดวงดาว-กลุ่มดาวบนท้องฟ้า 

มาประกอบกับวัง12วังที่สัมพันธ์กับเจ้าชะตา โดยดาวที่นำมาใช้มี ดาวหลัก14ดาว ดาวช่วย 15ดาว และดาวรองอีกกว่า 30ดาว 

นอกจากนั้นยังผสมด้วยการ อ่าน 12ราศีล่าง(地支)ใน12วัง 12การก่อกำเนิด และ4 การเปลี่ยนแปลง (四化)ที่เกิดขึ้น

จื่อเว่ยโต่วซู่ หรือ จี๋มุ้ย คืออะไร ?

“จื๋อเว่ยโต่วซู่” เป็นวิชาดูดวงชะตาที่อาศัยการขึ้นผังดวงชะตาจากวิชา”4แถว8อักษร หรือ 八字” และต้องวางดาวทั้งหมดอย่างน้อย 29 ดาว พร้อมกำหนด 4การเปลี่ยนแปลง ก่อนจึงจะสามารถอ่านดวงชะตาได้ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้นจึงไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากความยุ่งยากในการขึ้นผังดวงชะตาดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นวิชา “4แถว8อักษร หรือ 八字”จึงเป็นที่นิยมในวงกว้างและมีการสอนอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

ความแตกต่าง และ เหมือนของ วิชา “จื่อเว่ย” กับ “ปาจื้อ”

อย่างไรก็ตามเนื่องด้วย”จื๋อเว่ยโต่วซู่”ใช้12วังแทนความสัมพันธ์ในชีวิต หรือแทนตำแหน่งในร่างกาย (คล้ายกับโหราศาสตร์ไทย ราศีจักร) และอาศัย ดาวหลัก ดาวช่วยและดาวรอง แทนพฤติกรรมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และอาศัย4การเปลี่ยนแปลงแทนแนวโน้มของการกระทำ ในขณะที่ “4แถว8อักษร หรือ 八字” อาศัย 4แถวหรือ 8วังหรือ5ธาตุในการกำหนดบุคคล สิ่งของ หรือร่างกาย และอาศัยความสัมพันธ์ของ5ธาตุในการประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และบางสายวิชาของ八字ยังนำ คงวั่ง(空亡) หรือดาวเทพ-อสูรมาร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งจากความละเอียดของ”จื๋อเว่ยโต่วซู่”นั้นจึงทำให้เวลาตรวจดวงชะตาหรือไล่ดูเหตุ-ปัจจัยของปัญหาที่เกิดตลอดจนผลที่เกิดขึ้นสามารถจำกัดกรอบหรือขอบเขตของการพิจารณาได้ง่ายกว่าวิชา”4แถว8อักษร หรือ 八字” ในขณะที่การอ่านดวงชะตาโดยรวมนั้นด้วย “4แถว8อักษร หรือ 八字”จะกระทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่า เพียงแต่การไล่เหตุ-ปัจจัยของปัญหาและผลที่เกิดนั้นจะกระทำได้ยากกว่า

ความเหมือนกันของวิชา “จื๋อเว่ยโต่วซู่”และวิชา”4แถว8อักษร หรือ 八字” นั้นจะเริ่มจากการอ่าน พื้นดวงชะตา แล้วค่อยอ่านวัยจรใหญ่(ครอลคลุมระยะเวลา10ปี) ตามด้วย ปีจร เดือนจร วันจร และยามจร

ตัวอย่างการอ่านดวงชะตา ด้วย วิชา "จื่อเว่ย" หรือ "จี๋มุ้ย"

ตัวอย่างคราวๆในการอ่านดวงชะตาด้วยวิชา จื๋อเว่ยโต่วซู่ : ในผังดวงชะตานั้น

วังชีวิต (命宫) : มีดาว 廉貞 貪狼 และ火星สถิตอยู่ ดังนั้นเป็นคนที่ ไม่นิ่ง ทำอะไรตามใจตน ใจร้อน

วังการเงิน (財帛宮) : มีดาว 紫微 破軍 และ天魁สถิตอยู่ ดังนั้น เป็นคนที่กล้าใช้เงินแต่ไม่ฟุ่มเฟือยและมีคนคอยสนับสนุนด้านการเงิน และหากมองในแง่ของการหาเงินแล้วนั้นจะหาเงินจากทั้งรายได้ประจำและลาภลอย

วังหน้าที่-การงาน(官祿宮) : มีดาว 武曲 七殺 และ擎羊 สถิตอยู่ ดังนั้นเวลาทำงานชอบปฏิบัติมากกว่า และมีความมุ่งมั่น-กล้าตัดสินใจ แต่อาจก้าวร้าวบ้างหรืออาจเกิดอุบัติเหตุในการทำงานได้

วังสังคม(遷移) : มีดาว 左輔 ดังนั้นในทางสังคมนั้นมักมีเพื่อนเพศหญิงค่อยช่วยเหลือ

และจากหลักของ 三方四正 แล้ว วังทั้ง4นั้นจะมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นจึงประเมินได้ว่า การทำมาหากินของเจ้าชะตานั้นควรเน้นไปที่การทำงานประจำที่เน้นการออกนอกสถานที่หรือประสานงาน และควรทำงานกับผู้หญิงเป็นหลักและเล่นหุ้นหรือค้าขายเป็นงานรอง

อย่างไรก็ตามในวังหน้าที่-การงาน(官祿宮)นั้นเกิด 化權  ดังนั้นในการทำงานย่อมมีตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารเนื่องจากเมื่อทำงานแล้วจะจริงจังมุ่งมั่นแต่ต้องระวังความขัดแย้งที่จะตามมาได้เนื่องจากความมุ่งมั่นที่มากเกินไป ทั้งนี้ถ้าความขัดแย้งในที่ทำงานเกิดขึ้นแล้วยอมส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานและการขยายงานตามมาได้ นอกจากนั้นยังส่งผลต่อชีวิตสมรสได้เช่นกัน

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.